2021-01-19 Dobry policjant - KINT

First published at 21:27 UTC on January 20th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#policja #obostrzenia #maseczki #KINT

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i mediach głó…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over