2020-11-13 Alex Newman: druga fala to ściema (LEKTOR) #PGN

First published at 20:17 UTC on November 13th, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Oryginalny materiał z TNA: https://youtu.be/vamQQdlGu9M

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w med…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over