The TYCHOS — vårt geoaxiala binära system

First published at 19:46 UTC on August 25th, 2020.

De flesta vetenskapsmän idag ställer sig bakom den vetenskapliga metoden vilken innebär att man ställer upp en hypotes och sedan försöker att motbevisa den. Lyckas man inte motbevisa den så håller man tesen som den mest troliga förklaringen till det…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over