Načrtovanje pandemije. Priprava na novo obdobje?

First published at 09:40 UTC on January 27th, 2022.
subscribers

Politika obvladovanja korona krize ni nastala ob razglasitvi pandemije. "Boj proti virusom" se je začel že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja kot "boj proti bioterorizmu". Raziskave kažejo: Že več kot dvajset let se pandems…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO