2021-02-01 Podsumowanie Miesiąca - KINT

First published at 13:25 UTC on February 1st, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#KINT #RadioSzczumic
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdzą…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over