Когато д-р, биоинженер се изпусне в ефира! Гледайте!

First published at 00:09 UTC on March 14th, 2021.

nikolaev

nikolaev

subscribers

Ще може ли науката да достигне дотам че да променя генетично предаваните болести в полза на човека?

Да, разбира се. Това е една от основните цели на „синтетичната биология“. Хората които казаха че една от ваксините представлява генна терапия, тя ще…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.