Araburu Kisetsu no Otome-domo yo Reaction Episode 6 - Brilliant Fake Competition.