Covidfilmen 2020 - Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden.

First published at 17:51 UTC on January 21st, 2021.

fred.johs

fred.johs

subscribers

Hentet fra: ViktigViten

Denne filmen inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Referansene som er brukt i filmen følger vedlagt:

https://viktigviten.no/2021/01/refera...

Kary Mullis, oppfinneren av PCR-teste…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over