Noam Chomsky - The 5 Filters of the Mass Media Machine (lietuviškai subtitruota)

First published at 10:01 UTC on March 30th, 2021.

1988-aisiais, Nomas Chomskis ir Edwardas Hermanas parašė knygą „Sutikimo Gamyba“.
Ji sugriovė mitą, kad medijos reikalingos politikų kontrolei ir tikrinimui. Kad medijos informuoja visuomenę, tarnauja visuomenei, padeda visuomenei geriau suprasti pol…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over