Ο δικηγορος Thomas Renz κατέθεσε αγωγή για 45.000 θανάτους απ'την ένεση...

First published at 15:59 UTC on July 27th, 2021.
subscribers
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO