Onderzoek naar Corona Beleid van start - DOE ZELF NORMAAL (3)

First published at 10:07 UTC on October 8th, 2020.

Doe Zelf Normaal doet aangifte tegen de Staat over het coronabeleid en start de buitenparlementaire onderzoekscommissie. https://bpoc2020.nl

Bij Pedro en Jade Kuit thuis op locatie met alle details.
(kijk hier het vorige interview terug https://yout…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over