Dr Jerzy Jaśkowski: Manipulacje od 1944 r. do plandemii - poprzez tow. Gierka i sołtysa Kierdziołka

First published at 11:13 UTC on April 13th, 2021.

CEPowisle

CEPowisle

subscribers

Jako CEPolska możemy liczyć tylko na Państwa ofiarność - liczymy na wsparcie dalszego rozwoju i działań edukacyjno - medialnych Centrum Edukacyjnego POLSKA. Prosimy o przelew z adnotacją: darowizna na Centrum Edukacyjne - nr konta: 14 1950 0001 2006…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over