CHOLERA MA BYĆ TAK JAK MÓWIĘ !.......MAŁY NACZELNIK ! (PTASZEK)........PODOBNY ?! (PODKŁADAM GŁOS !)

First published at 09:31 UTC on May 19th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !.................
Z BOGIEM !!!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over