Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]

First published at 08:40 UTC on March 16th, 2021.

12 MAR 2021 KØBENHAVNS BYRET: Thi kendes for ret:
Tiltalte … straffes med fængsel i 2 år.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.”
https://domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2021/3/dom-i-sag-om-deltager-i-demonstration/

Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/…

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over