Et mystisk rituale på gårdsplassen utenfor CERN-bygningene

First published at 22:51 UTC on January 2nd, 2022.

Her er noe som virker være amatør-opptak av et merkelig rituale ispedd sataniske elementer. Dette fant sted i 2016, i august eller deromkring, utenfor bygningene til forskningssenteret CERN (Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning) i …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over