Uszy Duszy #49 WIADOMOŚCI Z NORMALNOŚCI 11.02.21

First published at 07:40 UTC on February 11th, 2021.

Mocno subiektywny przegląd wybranych wiadomości z kraju i ze świata: okładka The Economist 2021, Rezolucja Zgromaadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2361 (2021),
Julian Assange, zaufanie do mediów, protesty w Kopenhadze i w Jerozolimie, linia orze…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over