Velký Reset - Krátký dystopický sci-fi film

First published at 19:57 UTC on December 6th, 2020.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=z2wj_OhZY4w
http://zacharydenman.co.uk/the-great-reset-dystopian-sci-fi-short-film/
Video z 11.11.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translati…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over