Norymberga 2.0 - 8. posiedzenie

First published at 18:31 UTC on July 6th, 2022.

Hotaru

Hotaru

subscribers

Traktat pandemiczny WHO oraz poprawki IHR wprowadzające w kraju totalitaryzm.

0:06 - zgromadzenie WHO
0:15 - IHR poprawki
0:20 - zalecenia WHO zamieniono rozkazami.
0:21 - czym naprawdę jest WHO i kto finansuje.
0:30 - utajniona lista działań niepoż…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over