Ρώσος χακεράς δειχνει απο Dark Web τα επακόλουθα στο τρύπημα sputnik και 5G

First published at 10:14 UTC on May 26th, 2021.

Το ότι ο χακεράς απέδειξε πως παρακολουθούνται ΟΛΑ στο σώμα μας μετά
το εμβόλιο, δε σημαίνει πως δεν παρακολουθούνται (ή δε μπορούν να χειριστούν/ελέγξουν)
ακόμα και τις σκέψεις μας...κρατήστε το αυτό.

Οπως έχουμε καταδειξει επανειλημμένα, το 5G χρησ…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over