2021-01-28 Państwo Izrael szykuje atak na Iran #KINT

First published at 09:38 UTC on January 28th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#Izrael #Iran #wojna #KINT
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, tw…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over