Militær våpenforsker legger fram konsekvensene av å rulle ut 5G

First published at 19:48 UTC on September 26th, 2022.

Her er Barrie Trower. Han har forsket militært på mikrobølgevåpen, og er ikke nådig når han beskriver uansvarligheten ved å rulle ut denne helseskadelige teknologien på samfunnsnivå. "4G" og "5G", dere vet... Og wifi. Og blåtann.…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over