2020-08-05 KINT 39 - Przemówienie pielęgniarki Jen Brown w Trenton NJ

First published at 19:54 UTC on August 5th, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i mediach głównego nurtu często nie są takie, jak pr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over