BANNLYST PÅ YOUTUBE!!! Ole Dammegård - Artificiell intelligens & Andra Corona-vågen

First published at 00:11 UTC on October 20th, 2020.
subscribers

Tredje gången gilt!

Föreläsning med Ole Dammegård:
Malmö - fredag 23 oktober
Göteborg - lördag 24 oktober
Stockholm - söndag 25 oktober

Kontakta [email protected] för biljetter.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO