Николай Тименов - Monster - Кастинги на тъмно / Гласът на България

First published at 14:02 UTC on November 28th, 2021.

Sing@Song

Sing@Song

subscribers

Николай Тименов. Ученик по поп и джаз пеене при вокален педагог гл. ас. д-р Майя Бошева.
За повече информация: www.mayya-bosheva.com

CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.