Javno pismo Dr. Logarjevi, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu

First published at 05:51 UTC on June 21st, 2021.

Spoštovani Dr. Mateja Logar, spoštovani preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in Specializiranega državnega tožilstva

Srečko Šorli, fizik
COBISS: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210414_154413_a45944419.html
SCOPUS…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over