Dansa med döda och UFOn! Globalt motstånd emot tidig covid-behandling. Skottland blir knappast fritt

First published at 14:55 UTC on May 9th, 2021.

Tumnagel: Milla (i svart) och Piike (i blöt päls)

Hypotes som stämmer med datat vi ser, men vissa förstår bara inte:
- Vaccinerade sprider viruset mer för att de blir infekterade, men tror inte de är sjuka.
- Fel! Vaccinerade har färre virus i kroppe…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over