Apologeet

channel image
subscribers

Ik vind de islamitische ideologie niet echt geweldig. Maar omdat je dat bijna niet meer mag zeggen wil ik het in deze video toelichten.

CHRISTELIJKE APOLOGEET:
https://www.youtube.com/@christelijkeapologeet9890

GEDACHTEGOED:
https://www.youtube.com/@gedachtegoed

DE ISLAMITISCH-THEOLOGISCHE DRIJVEREN VAN HAMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=C_Cy156sJNg

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/95-stellingen-van-hervormde-predikant:a

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/faq/not-a-big-fan-of-islam/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #Islam #Mohammed

I don't really like Islamic ideology. But because you are hardly allowed to say that anymore, I want to explain it in this video.

DAILY DOSE OF WISDOM:
https://www.youtube.com/@Daily_Dose_Of_Wisdom

APOLOGETICS ROADSHOW:
https://www.youtube.com/@apologeticsroadshow

EXPOSING HAMAS: The Religion Beneath The Violence:
https://www.youtube.com/watch?v=XAmAvHbJfyU

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/95-theses-by-dutch-reformed-pastor:3

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/faq/not-a-big-fan-of-islam/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #Islam #Muhammed

October 31, 2023 was Reform Day. On that day we remember Martin Luther's 95 theses. The Reformed minister D.J. (Dirk-Jan) Budding has published 95 topical theses on the Dutch website, Refoweb. I want to take a look with you at brother Budding's statements. Let's see how much we actually have in common!

CHAPTERS:
00:00 Introduction
02:49 Statements 1 to 10
06:51 Statements 11 to 20
12:05 Statements 21 to 30
15:41 Statements 31 to 40
19:53 Statements 41 to 50
23:15 Statements 51 to 60
28:04 Statements 61 to 70
31:55 Statements 71 to 80
36:25 Statements 81 to 90
39:07 Statements 91 to 95
41:01 My conclusion

RECOMMENDED VIDEOS/POST:
https://www.apologeet.nl/en/apologetiek/how-not-to-raise-your-children/
https://www.apologeet.nl/en/studies/abortion-part-1-4/

THE 95 THESES:
➜ (DUTCH) https://www.refoweb.nl/nieuws/1725/reformatie-anno-nu/
➜ (eNGLISH) https://www.apologeet.nl/EN/apologetiek/95stellingenvanbudding/

FUNDAMENTUM WEBSITE (DUTCH):
https://oorsprong.info/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5R..

Op 31 oktober 2023, was het Hervormingsdag. Op die dag wordt teruggedacht aan de 95 stellingen van Maarten Luther. De Hervormd predikant D.J. (Dirk-Jan) Budding heeft 95 actuele stellingen gepubliceerd op de Nederlandse website, Refoweb. Ik wil samen met jullie gaan kijken naar een broeder Buddings stellingen. Kijken hoeveel we nu eigenlijk gemeen hebben!

HOOFDSTUKKEN:
00:00 Introductie
02:41 Stellingen 1 t/m 10
09:28 Stellingen 11 t/m 20
17:08 Stellingen 21 t/m 30
20:50 Stellingen 31 t/m 40
25:46 Stellingen 41 t/m 50
30:03 Stellingen 51 t/m 60
34:12 Stellingen 61 t/m 70
37:40 Stellingen 71 t/m 80
43:00 Stellingen 81 t/m 90
46:54 Stellingen 91 t/m 95
49:28 Mijn conclusie

AANBEVOLEN VIDEO/POST:
https://www.apologeet.nl/nl/apologetiek/how-not-to-raise-your-children/
https://www.apologeet.nl/nl/studies/abortion-part-1-4/

DE 95 STELLINGEN:
https://www.refoweb.nl/nieuws/1725/reformatie-anno-nu/
https://www.apologeet.nl/nl/apologetiek/95stellingenvanbudding/

FUNDAMENTUM:
https://oorsprong.info/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜..

In deze video wil ik met jullie kijken naar de zogenaamde Bewijskundige apologetiek. Ik wil graag wat meer uitleggen over wat het is en hoe we het kunnen gebruiken.

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/klassieke-apologetiek,-wat-is-het-en-wat:3

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/studies/evidential-apologetics/

APOLOGETISCHE ARGUMENTEN EENVOUDIG GEMAAKT
https://www.apologeet.nl/studies/apologetische-argumenten-eenvoudig-gemaakt/
https://www.apologeet.nl/studies/argument-from-miracles-made-simple/

VERVULDE PROFETIEËN
https://www.apologeet.nl/faq/004_profetieen/

MIJN GETUIGENIS
https://www.apologeet.nl/overmij/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONEER via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #Bewijskundig #Theologie

In this video I would like to look with you at evidential apologetics. I am not going into depth, but I would like to explain a bit more about what it is and how we can use it.

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/classical-apologetics,-what-is-it,-and:8

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/studies/evidential-apologetics/

APOLOGETIC ARGUMENTS MADE SIMPLE
https://www.apologeet.nl/en/studies/apologetische-argumenten-eenvoudig-gemaakt/
https://www.apologeet.nl/en/studies/argument-from-miracles-made-simple/

ABOUT ME
https://www.apologeet.nl/en/overmij/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #Evidentiaal #Faith

In this video I would like to look with you at classical apologetics. I am not going into depth, but I would like to explain a bit more about what it is and how we can use it.

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/fideistic-apologetics-what-is-it%2C-and:7

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/studies/classical-apologetics/

APOLOGETIC ARGUMENTS MADE SIMPLE
https://www.apologeet.nl/en/studies/apologetische-argumenten-eenvoudig-gemaakt/

ABOUT ME
https://www.apologeet.nl/en/overmij/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #Classical #Faith

In deze video wil ik met jullie kijken naar de zogenaamde Klassieke apologetiek. Ik wil graag wat meer uitleggen over wat het is en hoe we het kunnen gebruiken.

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/fide%C3%AFstische-apologetiek-wat-is-het%2C-en:4

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/studies/classical-apologetics/

APOLOGETISCHE ARGUMENTEN EENVOUDIG GEMAAKT
https://www.apologeet.nl/studies/apologetische-argumenten-eenvoudig-gemaakt/

VERVULDE PROFETIEËN
https://www.apologeet.nl/faq/004_profetieen/

MIJN GETUIGENIS
https://www.apologeet.nl/overmij/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONEER via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #Klassiek #Theologie

Fideïstische Apologetiek? Wat is het, en wat kunnen we er mee?

In deze video wil ik met jullie kijken naar de zogenaamde fideïstische apologetiek. Ik wil graag wat meer uitleggen over wat het is en hoe we het kunnen gebruiken.

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/presumptionistische-apologetiek:f

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/studies/fideistical-apologetics/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #Fideïsme #Theologie

Fideistic Apologetics? What is it, and what can we do with it?

In this video, I would like to look with you at fideistic apologetics. I am not going into depth, but I would like to explain a bit more about what it is and how we can use it.

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/presuppositional-apologetics:2

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/studies/fideistical-apologetics/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.
------------------------------------------
FOLLOW ME ON:
ODYSEE ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet/

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
DONATE via STRIPE ➜ https://donate.stripe.com/fZe29Ma8I2ATgWA7ss
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music by AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #Fideism #Faith

Morele gevaren, oordeel en redding (21 maart 2014)
Deze presentatie is opgebouwd in drie delen:

1 - Sommige mensen menen dat als God bestaat Hij nooit zal oordelen. God is immers liefde en een oordeel past niet in dit beeld. Ze gaan er dan aan voorbij dat er wel degelijk al eens een oordeel is geweest.
2 - Hoe staan we er vandaag de dag voor? Wat zijn gevaren van denkbeelden die we er vooral in het rijke Westen op na houden?
3 - De Bijbel spreekt over een laatste oordeel. Kunnen we daar aan ontkomen en wat is de rol van Jezus in deze?

MEER PRESENTATIES:
https://www.apologeet.nl/multimedia/presentaties/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

#Evolutie #Apologetiek #Schepping

Relevantie van Schepping (07 maart 2014)

In deze presentatie wordt nagedacht over de scheppingstheorie. Logischerwijs wordt uitgelegd dat er wel een Schepper moet zijn en dat deze Schepper geen onpersoonlijke kracht is. Uiteindelijk wordt duidelijk dat alleen de God van de Bijbel deze rol kan vervullen.

MEER PRESENTATIES:
https://www.apologeet.nl/multimedia/presentaties/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

#Evolutie #Apologetiek #Schepping

Evolutietheorie - Wetenschappelijk? (14 februari 2014)

In deze presentatie wordt ingegaan op de wetenschappelijke pretentie van de evolutieleer.
Besproken worden de volgende zeven punten:
1 - Kosmische evolutie - De ontwikkeling van tijd, ruimte, massa en energie uit het niets.
2 - Stellaire Evolutie - De ontwikkeling van complexe sterren uit de chaotische eerste elementen.
3 - Chemische evolutie - De ontwikkeling van alle chemische elementen uit de oorspronkelijke twee of drie elementen (waterstof, helium, en mogelijk Lithium).
4 - Planetaire evolutie - De ontwikkeling van planetaire systemen uit rondzwervende elementen.
5 - Organische evolutie - De ontwikkeling van organisch leven uit anorganisch materiaal (gesteente).
6 - Macro-evolutie - De ontwikkeling van een levensvorm uit een totaal andere levensvorm.
7 - Micro-evolutie - De ontwikkeling van variaties binnen een levensvorm.

MEER PRESENTATIES:
https://www.apologeet.nl/multimedia/presentaties/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

#Evolutie #Apologetiek #Sch..

In this video, I would like to look with you at presuppositional apologetics. I am not going into depth, but I would like to explain a bit more about what it is and how we can use it.

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/did-paul-invent-christianity:c

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/studies/presuppositional-apologetics/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #Presuppositional #Faith

In deze video wil ik met jullie kijken naar de zogenaamde presuppositional apologetiek,ofwel ‘presumptionistische geloofsverdediging.’ Ik wil graag wat meer uitleggen over wat het is en hoe we het kunnen gebruiken.

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/is-het-christendom-bedacht-door-apostel:3

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/studies/presuppositional-apologetics/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #Presumptionistisch #Theologie

Wereldbeelden - Wat is een wereldbeeld en hoe beïnvloed deze je kijk op de dingen om je heen (17 januari 2014)

In deze presentatie worden twee wereldbeelden besproken. Het seculiere wereldbeeld met zijn overwegend naturalistische opvattingen en het Bijbelse wereldbeeld welk geworteld is in de opvatting dat er een doelbewuste Schepper is.

https://www.apologeet.nl/multimedia/presentaties/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Heeft de apostel Paulus eigenhandig het christendom tot een extravagante, prachtige en zeer moralistische religie gemaakt? Met andere woorden: heeft Paulus het christendom, zoals wij dat kennen, uitgevonden?

(Mijn excuses voor de lage video kwaliteit. Ik heb per ongeluk de verkeerde instellingen gebruikt)

ANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-bijbelverzen-waardoor-ze-haar-geloof:a

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/paul-inventor-christianity/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apostel #Paulus #christendom

Did the apostle Paul single-handedly shape Christianity into an extravagant, wonderful and very moralistic religion? In other words, did Paul invent Christianity as we know it?

(Apologies for the low video quality, I accidentally used the wrong settings)

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-bible-passages-that-made-her-lose-her:d

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/en/faq/paul-inventor-christianity/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.
------------------------------------------
FOLLOW ME ON:
ODYSEE ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
GABTV ➜ https://tv.gab.com/channel/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet/

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music by AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Paul #Christianity #Apologetics

Kristi Burke van @jezebelvibes maakte een video genaamd:
5 bijbelpassages waardoor ik mijn geloof verloor
Dit is mijn kijk op deze verzen en haar lezing ervan. Het is een beetje lang, maar hieronder staan de hoofdstukken voor elke passage die ze bespreekt. We zullen zien of haar interpretatie van deze teksten de toets van de juiste hermeneutiek kan doorstaan.

HOOFDSTUKKEN:
0:00:00 Inleiding
0:02:09 ROMEINEN 9:14-24 Schiep God mensen om naar de hel te gaan?
0:20:49 PSALM 137:9 Is het doden van baby's oké in de ogen van God?
0:32:10 DEUTERONOMIUM 22:28-29 Een man moet trouwen met het meisje dat hij zojuist verkracht heeft?
0:47:40 DEUTERONOMIUM 20:10-18 Overgeven of sterven en vrouwen en kinderen als oorlogsbuit.
1:01:14 JOHANNES 3:16 Er is van alles mis mee!
1:32:08 Mijn conclusies
1:36:45 Volg en steun me!

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-vragen-die-elke-christen-zou-moeten:f

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/faq/5-horrific-verses/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRy..

Kristi Burke from @jezebelvibes made a video called:
'5 Bible Passages That Made Me Lose My Faith'
This is my take on these verses and her reading of them. It's a bit long, but below are the chapters for each passage she discusses. We will see if her interpretation of these texts can stand the test of proper hermeneutics.

CHAPTERS:
0:00:00 Introduction
0:01:17 ROMANS 9:14-24 Did God created people to go to hell?
0:19:02 PSALM 137:9 Is killing babies okay by God?
0:30:36 DEUTERONOMY 22:28-29 A man should marry the girl he has just raped?
0:44:20 DEUTERONOMY 20:10-18 Surrender or Die and Women and Children as Spoils of War
0:56:45 JOHN 3:16 Everything Wrong with it
1:25:56 My conclusions
1:30:23 Follow and support me!

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-questions-every-christian-should-learn:1

ENGLISH & DUTCH TRANSCRIPT
https://www.apologeet.nl/faq/5-horrific-verses/

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics #hermeneutics #interpretation

RECOMMENDED VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-questions-every-christian-should-learn:1

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.

FOLLOW ME ON:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Sound: https://freesound.org/

#Apologetics

AANBEVOLEN VIDEO:
https://odysee.com/@apologeet:3/5-vragen-die-elke-christen-zou-moeten:f

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek

Er kunnen allerlei verschillende vragen op je afgeschoten worden als christen. Naast het feit dat het erg belangrijk is om op zijn minst de belangrijkste leerstellingen van je geloof te kennen, zou het ook behulpzaam zijn om te weten hoe je deze 5 vragen moet beantwoorden.

AANBEVOLEN KANALEN:
https://www.youtube.com/@geloofenrede
https://www.youtube.com/@TheThinkingDutchman
https://www.youtube.com/@christelijkeapologeet9890

AANBEVOLEN VIDEOs:
https://odysee.com/@apologeet:3/apostasy-in-the-christian-church-part-2:6
https://odysee.com/@apologeet:3/silly-christian-doesn-t-the-bible:2
https://odysee.com/@apologeet:3/silly-christian-de-bijbel-is-geschreven:7

ENGELS & NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE
https://www.apologeet.nl/faq/5-questions-to-answer/

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Music: AlexGrohl from Pixabay
Geluid: https://freesound.org/

#Apologetiek #vragen #antwoorden

Bedankt voor al je steun en voor het bekijken van mijn video's. Ik stel het zeer op prijs. Mijn wens is dat je bemoedigd wordt door de video's en dat het je helpt om uw geloof in de Heer Jezus Christus te versterken! Volg me ook op Odysee... of nog beter: Waarom begin je niet je eigen kanaal? Je kunt mijn uitnodiging gebruiken in de beschrijving hieronder, en we ontvangen allebei gratis LBC.

VOLG ME OP:
ODYSEE (WhooHoo) ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
AcceptEER mijn uitnodiging op Odysee en ontvang een paar LBC gratis: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (Bleh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet

ONDERSTEUN ME DOOR:
Een kopje koffie ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATEER via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

Thank you for all your support and for watching my videos. I greatly appreciate it. My wish is that you will be encouraged by the videos and that it will help you to strengthen your faith in the Lord Jesus Christ! Follow me on Odysee… or even better: Why not starting your own channel? You can use my invitation in the description below, and we both receive some free LBC.
------------------------------------------
FOLLOW ME ON:
ODYSEE ➜ https://odysee.com/@apologeet:3
Accept my invitation on Odysee and get some LBC for free: ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
RUMBLE ➜ https://rumble.com/c/c-2875134
LINKEDIN ➜ https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE (meh) ➜ https://www.youtube.com/user/apologeet/

SUPPORT ME THROUGH:
BUY me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv

SHOW MORE

Created 3 years, 6 months ago.

119 videos

Category Education

Welcome to my BITCHUTE channel. The name of my channel, apologeet, is Dutch for 'apologist'. Please go to my website: https://www.apologeet.nl/ (for Dutch click the Dutch flag), if you want to know what the term 'apologist' means.

You already know what it means? Okay, enjoy my channel, here you can find many videos which can help you as an apologist.
NOTE: The idea of these uploaded videos is to learn from the content, not to say 'yes' to everything people say and teach. Sometimes Christians have different doctrines on certain issues but that does not mean one can not learn from them.

SUPPORT
Buy me a Coffee ➜ https://www.buymeacoffee.com/apologeet
DONATE via PayPal ➜ https://paypal.me/apologeet
LBC ➜ bKwUVrtnNP1Rz5rR5Ryxe3PrS6UkVUxRyv
Accept my invitation on LBRY and get some LBC for free ➜ https://odysee.com/$/invite/@apologeet:3

OTHER CHANNELS
BITCHUTE ➜ https://www.bitchute.com/apologeet/
WEBSITE ➜ https://www.apologeet.nl
GAB ➜ https://gab.com/Apologeet
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/apologeet/
YOUTUBE ➜ https://www.youtube.com/channel/UCsCuZ5ue34eKpnbbkNyyAaA?sub_confirmation=1