1indenaamvanJezus.nl

Het kanaal waar de video vanaf 2.41 min. afspeelt is: shttps://youtube.com/@RockIslandBooks en de volledige video (54 min) is te vinden via deze link: https://youtu.be/aw2p06bgyKg

Het is een mooie video over Daniëls 70e week en de tijdsperiode waar wij als Christenen in 2023 in mogen leven.

Gods zegen!

Jeffrey

00:00 Intro
2:41 Daniëls 70e week
4:25 Ezechiel 4
12:37 Leviticus 26
17:30 70j + 1260j = 2030
22:30 Gods 7000 jarig plan
30:05 Israël hersteld

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v23-een-juk-met-een-ongelovige/

De Bijbel waarschuwt dat er een tijd zal komen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen maar voor zichzelf leraars zullen uitkiezen om de dingen te horen die ze graag willen horen. Als het over een juk aangaan met een ongelovige gaat is dit zeker zo onderwerp waar sommige christenen compromissen willen maken. Toch zegt het Woord van God heel duidelijk dat er geen gemeenschap kan zijn tussen licht en duisternis, tussen de tempel van de Heilige Geest en de afgoden…..

De wereld richt zich op hele andere dingen dan een kind van God, elk gebied van samenwerking zal als een ongelijk juk aanvoelen. Of dit nu is op bestuursgebied of op het werk, of in een relatie. Het zal uiteindelijk niet werken omdat je een ander doel voor ogen hebt. Een gelovige kijkt naar de eeuwigheid waar een ongelovige niet in geloofd.

Het blijft belangrijk om deze boodschap te blijven prediken, ga geen juk aan met een ongelovige want God weet hoeveel ellende daar uitkomt. En Hij houdt zoveel van je dat hij dit je wil besparen…..

00:00 Inleiding
01:34 Wat is een juk?
02:09 Een "harde" boodschap
04:12 Het juk van Jezus is licht!
05:02 Een ongelijk juk?
11:54 Niet oordelen?
14:10 Verdeeldheid omwille van het Woord?
15:25 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Heiligheid is geen optie van Derek Prince
– Leven als zout en licht van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard
– De christenreis van John Bunjan

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v19-welvaart-of-lijden/

Hoort een Christen in welvaart te leven of is een leven in armoede en lijden soms ons lot? De Bijbel geeft daar een hele mooie balans in. Jezus werd voor ons een vloek zodat de zegen van Abraham tot de heidenen zou kunnen komen! Gods Woord zegt heel duidelijk dat God in onze behoeften wil voorzien en dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Tegelijkertijd zijn er naast materiële ook Geestelijke zegeningen voor een wedergeboren Christen. Jezus zal ons als we daarvoor openstaan van Zijn geestelijke gaven willen geven zodat dit tot opbouw zal zijn voor Zijn lichaam.

Toch kunnen we niet stellen dat al deze zegeningen ons 100% hier op deze aarde al gegeven zullen worden. Denk eens aan al die Christenen uit het verleden en heden die vervolgd worden voor de naam van Jezus….. sommige moesten dit zelfs met hun leven bekopen. Toch zullen deze mensen schatrijk zijn in de hemel waar alle Geestelijke schatten op ze zullen wachten.

Ook wij zijn geroepen om te lijden voor Jezus, wil je dit ook omarmen?

00:00 Inleiding
02:10 Van vloek naar zegen door Jezus!
07:31 Wees niet bezorgd.....
09:51 Waar ligt jou prioriteit?
12:14 Christenvervolging
14:51 Ook jij bent geroepen...om te lijden!
17:14 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Foxe’s book of martyrs van John Foxe
– Zij mogen de Hemel niet zien van Soon Ok Lee
– De Christenreis van John Bunyan

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v21-bidden-voor-een-herleving/

Als iets dreigt te sterven of al gestorven is zal er een herleving moeten komen! God waarschuwde twee gemeentes in het boek Openbaring dat ze de uiterlijke schijn hadden dat ze leefde maar ondertussen waren ze eigenlijk Geestelijk arm en bijna overleden…….Daarop was (en is) eigenlijk maar 1 remedie en dat is een oprechte bekering!

Maar dat moet wel beginnen met een vurig verlangen voor een opwekking, wat heb je ervoor over? Misschien wel verbroken vriendschappen of familierelaties omdat ze niet dezelfde wens hebben als jou…..
Als er een oprechte bekering is en dit gepaard gaat met veel gebed en heiligheid zal God uit de hemel ons gebed verhoren, want dat is een belofte van Zijn Woord!

00:00 Inleiding
01:19 Er is een probleem...
04:36 Wat is een opwekking?
08:34 Hoe krijg je een opwekking?
14:01 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Waarom is er geen opwekking van Leonard Ravenhill
– Heiligheid is geen optie van Derek Prince

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v18-bevrijding-en-genezing/

De Bijbel zegt heel duidelijk dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is maar tegen de geestelijke machten van de duisternis! Daarom is het zo belangrijk dat we de geestelijke wapenrusting oppakken om stand te kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Het koninkrijk van de satan probeert op gemene wijze mensen te bezetten en ziek te maken. Dit koninkrijk bestaat uit vervelende soorten demonen die door allerlei zonden in ons leven proberen te komen.

Maar gelukkig heeft Jezus heeft deze duistere machten overwonnen aan het kruis op Golgotha, halleluja! Hierdoor kunnen de volgelingen van Jezus in Zijn naam de boze geesten ook bevelen om te wijken. Hierdoor zullen gebondenheid en ziekten geen plaats meer hebben in ons leven.

In deze video ga ik behandelen wie de demonen zijn en op welke manier je ze binnenlaat in je leven. Ook ga ik de vraag behandelen wat de Bijbel zegt over hoe je moet omgaan met ziekte, want in de naam van Jezus zit bevrijding en genezing!

00:00 Inleiding
01:50 De strijd is niet tegen vlees en bloed!
04:32 Wat zijn demonen?
05:16 Open deuren voor demonie
07:52 De kracht van het kruis!
09:12 Het uitdrijven van demonen
10:18 Wat te doen bij ziekte?
14:10 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Lucifer ontmaskerd van Derek Prince
– Zij zullen boze geesten uitdrijven van Derek Prince
– Vijanden die tegenover ons staan van Derek Prince

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v20-ben-je-passief-of-actief-als-christen/

Jezus vertelde Zijn volgelingen dat ze minimaal dezelfde werken zouden gaan doen als dat Hij gedaan had, dat is vaak een moeilijke tekst voor veel christenen. Kunnen we dan in dezelfde kracht van de Heilige Geest wandelen als dat Jezus dat deed? Wat voor een houding heb jij in de christenleven, vind je dat je passief bent of actief? De gelijkenis van de talenten en de ponden maakt duidelijk dat God ook verwacht dat we daadwerkelijk iets doen met hetgeen wat we van Hem krijgen.

Tegelijkertijd kan niemand zeggen dat het onze prestaties zijn waardoor we geheiligd worden maar simpelweg door geloof alleen. Toch zal een levend geloof ook goede werken voortbrengen. Laten we dus niet alleen zeggen dat we Jezus willen volgen maar het ook daadwerkelijk doen!

00:00 Inleiding
01:33 Snap je wie je bent IN Christus?
05:02 Alleen wie de wil DOEN
06:48 Wat krijg jij straks te horen van God?
08:22 Gered uit werken of geloof alleen?
10:53 Niet alleen zeggen, maar ook DOEN
16:26 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Leven als zout en licht van Derek Prince
– Groeien in geloof van Wilkin van de Kamp
– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v17-wat-is-gezond-bijbels-leiderschap/

God heeft de vijfvoudige bediening in het lichaam van Christis gegeven zodat Zijn lichaam kan worden opgebouwd! Goede leiders zorgen ervoor dat mensen groeien in het geloof en na een paar jaar uitgroeien tot een volwassen persoon in de Geest. Dit doet een leider door zich nederig op te stellen en een houding van een slaaf aan te nemen. Een ware leider van God plaats het belang van Gods koninkrijk altijd boven zijn eigen belang. Helaas komt er ook weleens (geestelijk) misbruik voor doormiddel van manipulatie, daarom heeft God ook zo hoge eisen voor een leider gesteld in de Bijbel. Een ware leider zal met de liefde van God uitkijken naar dat ene schaap wat verdwaald is en het terug naar de kudde willen brengen.

In deze video zal ik gaan behandelen waar een goede leider aan moet voldoen en wat ongezond en gezond BIJBELS onderwijs is!

00:00 Inleiding
01:21 Wat is ongezond Bijbels leiderschap?
05:07 Leiders voor opbouw
07:54 Waar moet je aan voldoen als leider?
09:35 Een nederige houding
10:50 Kan je jezelf stellen als leider?
11:40 De 5 voudige bediening
16:4 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince
– Gods kracht doorgeven van Derek Prince

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v22-is-god-boos-of-verblijd/

Weet je dat jouw Godsbeeld ook voor een groot deel bepaald hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt? Het is daarom zo belangrijk dat je snapt wie God is en hoe Hij naar je kijkt! In het Christendom vandaag de dag worden verschillende beelden geschetst van hoe God kijkt naar jou, de wereld en jou levenswandel daarin. Soms is dat een hele boze god waarvan je nooit weet of je later wel bij Hem mag zijn, en soms is dat een god waarvan alles kan en mag omdat je toch als vergeven zou zijn.

In deze verdiepingsvideo worden o.a. de volgende vragen behandeld:

– Wie is God?
– Is de God van het Oude Testament dezelfde God als die van het Nieuwe Testament?
– Hoe kijkt God naar jou?
– Worden we gered uit geloof of werken?
– Is Gods liefde gebaseerd op onze prestaties?
– Is de oorlog voorbij? (eens gered, altijd gered?)
– Zijn onze toekomstige zonden ook al verzoend?
– Moeten zonden nog beleden worden?

00:00 Inleiding
02:08 God is......
03:47 Dezelfde God?
07:12 Hoe kijkt God naar jou?
10:05 Geest, ziel en lichaam?
12:18 Het probleem zonde, de oplossing Jezus!
14:30 Is de oorlog voorbij?
19:25 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het Christelijk geloof van Derek Prince
– Hypergenade Michael L. Brown
– Eens gered, altijd gered? van David Pawson

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v24-ben-jij-klaar-voor-het-einde/

De wereld word steeds instabieler en de weeën van het einde der tijden worden steeds zichtbaarder. De oorlogen tussen landen, hongersnoden en pandemieën zijn al duizenden jaren geleden voorspeld door de Bijbel. Deze dingen zullen toenemen hoe dichter we komen bij de wederkomst van Jezus.

Ook het komen en gaan van de wereldrijken staat al duizenden jaren beschreven en zijn met een exacte precisie vervuld, dat kunnen we zien als we de profetieën erbij pakken van de profeet Daniel. Het gouden beeld in de droom van Nebukadnezar en de dieren in de droom van Daniel voorzegden al welke wereldrijken aan de macht zouden komen.
Maar dat niet alleen, ook zegt de Bijbel dat er in het einde der tijden een verdeeld en hersteld koninkrijk zal ontstaan wat er al eerder geweest is. Uiteindelijk zal de wereldcrisis uitdraaien in de strijd om Jeruzalem bij de grote rivier de Eufraat.

In deze video wil ik gaan behandelen wat de Bijbel precies zegt over deze profetieën, ben jij klaar voor het einde?

00:00 Inleiding
01:21 Tekenen der tijden
04:12 De Bijbel voorspelt de wereldrijken
05:40 Een hersteld Romeins rijk
07:49 Het visioen van Daniel
11:03 De hoer van Babylon
11:58 De vervolging in de eindtijd
16:18 De blik gaat op Israël!
18:36: Persoonlijke verwachtingen
21:13 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort
– De eindtijd wat gaat er gebeuren? van Derek Prince
– Daniël van Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot
– De openbaring van Jezus Christus van van Jeep van der Schoot
– Het mysterie van de opname van Jaap Dieleman

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v16-zalving-of-vorming/

De Bijbel zegt duidelijk dat we met de wedergeboorte vervuld worden met de zalving van de Heilige Geest! God deelt aan Zijn kinderen gaven uit die ze kunnen/mogen inzetten voor de verheerlijking van Zijn naam. Dit doen we door de liefde van God aan andere mensen te laten zien door ze lief te hebben als onszelf. De Geestesgaven zijn mooie en krachtige middelen om dit te doen.

Daarom is het enorm belangrijk dat we gevormd worden in ons karakter zodat we de gaven van de Geest niet misbruiken voor onze eigen eer!
De Geest zal ons als Christenen willen vormen naar het beeld van Jezus, als we ons overgeven aan Zijn leiding zal dit het beste vorm krijgen.

In deze video worden de volgende vragen behandeld:

– Wie is de zalving?
– Hoe ontvang je de gaven van de Geest?
– Weet je het verschil tussen de gaven en de vruchten van de Geest?

00:00 Inleiding
01:38 Wie is de Zalving?
02:46 De gaven om elkaar te helpen
04:26 De liefde staat boven de gaven
05:55 Hoe ontvang je de gaven van de Geest?
11:04 Toets alle dingen!
12:18 De gaven zijn onberouwelijk
14:43 De vorming in de woestijn
17:47 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince
– De gaven van de geest van Derek Prince
– Gods stem horen van Hanneke van Dam
– Authentic Fire van Michael L. Brown

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v14-sabbat-feesten-of-vrijheid/

Hoor je als christen je rustdag nou te houden op de zondag of de sabbat?(de zaterdag) Dat is een vraagstuk die wel eens voor verhitte discussies kan zorgen onder christenen. Is het nou een onderdeel van de wet van Mozes waar wedergeboren christenen niet meer onder vallen of kan je in de Bijbel zien dat al voor de wet van Mozes de 7e dag gezegend was?

Datzelfde geldt voor het wel of niet vieren van de Joodse feesten, of moeten we juist zeggen Gods feesten? Welke bedoeling heeft God met de sabbat, de feesten en de wet van Mozes? Dat zijn heel wat interessante vragen die in deze video besproken zullen worden.

00:00 Inleiding
02:00 Wat is de sabbat?
03:25 Wat deed Jezus allemaal op de sabbat?
06:00 Is het Bijbels om op zondag te vergaderen?
06:44 Jezus is de ultieme Rust!
08:01 Zijn onze huidige feesten Bijbels?
10:14 De geboden van God
12:48 De ware bedoeling van de wet
17:03 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort
– De feesten des Heeren van H.B. Slagter

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v15-oordelen-toetsen/

Oordelen en toetsen zijn twee belangrijke onderwerpen waarin we als Christenen horen te weten wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Vooral op het onderwerp oordelen lijken de verschillende teksten zich in eerste instantie tegen te spreken. Maar een goede verdieping in het Woord leert ons wat God echt vind van een oordeel. Een onderdeel van een goed oordeel is dat we de zaken EERST goed getoetst hebben, dus dat we niet oordelen zonder te toetsen.

In deze video zullen de volgende vragen aan bod komen:

– Mag/moet je als Christen kunnen oordelen?
– Hoe toets je of zaken uit het vlees, demonisch of uit de Geest zijn?
– Hoe kan je de Bijbel het beste lezen?

00:00 Inleiding
01:35 Mag/moet je als christen oordelen?
06:10 Hoe toets je dingen correct?
14:58 Hoe kan je de Bijbel het beste lezen?
16:50 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince
– De gaven van de geest van Derek Prince
– Gods kracht doorgeven van Derek Prince
– Authentic Fire van Michael L. Brown

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v13-eten-en-vasten/

God heeft de mens gezegend met allerlei soorten voedingsbronnen! We hebben (normaal gesproken) heerlijke groenten, fruit, noten, zaden en nog veel meer andere dingen tot onze beschikking. Toch is niet iedere voedselbron even gezond, zeker niet als we er teveel van eten. Weet je dat de Bijbel eigenlijk heel veel zegt over hoe we als Christenen zo gezond mogelijk kunnen leven? Zo maakte God al in het Oude Testament een onderscheid tussen reine en onreine dieren. Duizenden jaren later bevestigd de wetenschap dat de Bijbel hierin gelijk heeft. Voeding brengt je niet dichter bij God maar het kan je wel helpen om effectiever te zijn voor het Koninkrijk van God. Als we gezond eten en ons lichaam behandelen als een tempel van de Heilige Geest hebben we meer energie en minder ziektes!

Aan de andere kant spreekt de Bijbel in het Oude EN in het Nieuwe Testament ook veel over niet eten, ook wel vasten genoemd. Vasten is je onthouden van voedsel voor een geestelijk doel. Het is meer dan alleen het tijdelijk afzien van al het begeerlijke eten en/of drinken. Maar het is een manier om je voor God te vernederen. Veel christenen denken helaas dat vasten vandaag de dag niet meer nodig is en het alleen iets was voor de mensen onder het oude verbond. In deze video wil ik dit mooie en belangrijke onderwerp nog een keer onder de aandacht brengen.

00:00 Inleiding
01:28 Voeding brengt je niet dichter bij God!
02:26 Zaden zijn gezond!
03:27 Reine en onreine dieren
05:45 De wetenschap bevestigd de Bijbel
07:01 Wat is vasten?
08:29 Vast oprecht!
09:30 8 redenen om te vasten
15:54 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Vasten van Derek Prince
– Verander de geschiedenis door bidden en vasten van Derek Prince
– Vasten van Lynne M. Baab

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v12-kingdom-now-of-kingdom-later/

Nadat Jezus in de woestijn beproefd was door de duivel ging hij naar Galilea en predikte daar het evangelie van het Koninkrijk. Hij vertelde: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.” Daarna lezen we in de Bijbel dat Hij Zijn volgelingen ertoe instrueerde om ditzelfde evangelie te gaan vertellen over de hele wereld. Is het koninkrijk van God sindsdien aangebroken of zal dit pas gebeuren als Jezus fysiek terugkomt op aarde?

In het Christendom bestaan verschillende zienswijze op deze vraag, denk bijvoorbeeld aan de streeptheologie, de bedelingenleer of de kingdom now leer. Wie heeft er nou gelijk?

In deze verdiepingsvideo zal ik uitgebreid ingaan op de verschillende zienswijze en wat de visie is van 1 in de naam van Jezus op deze hele belangrijke vraag!

Is het Kingdom NOW of Kingdom LATER?

00:00 Inleiding
02:01 Wat is het koninkrijk van God?
05:08 Niet op waarneembare wijze?
07:45 Streeptheologie?
11:44 Niet alleen met woorden maar met KRACHT!
12:45 De Post-millennium lering
14:49 De A-millennium lering
16:48 De pre-millennium lering
19:38 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– The miracles of Smith Wigglesworth van Micheal H. Yeager

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v9-ben-je-eerlijk-of-oneerlijk-met-geld/

Het is als Christen belangrijk dat we de wereld het goede voorbeeld geven hoe we op een verstandige manier kunnen omgaan met geld. Jezus zegt heel duidelijk dat geld de toetsing is waarop Hij je wel of niet met meer van Hem zal toevertrouwen. Als je tenslotte in geld oneerlijk bent waarom zou je in al het andere dan wel eerlijk zijn? Je kan niet God dienen en de Mammon, de farizeeërs waren geldzuchtig en konden zo het koninkrijk van God niet binnengaan.

Wat zegt de Bijbel dan over het belang van bijvoorbeeld netjes je belastingen betalen en wat er gebeurt als je dat niet doet? Veel mensen denken door oneerlijkheid hun vermogen te vermeerderen want de zucht naar geld is tenslotte de wortel van het kwaad.

In deze video ga ik het hebben over het belang van eerlijkheid m.b.t. geldzaken, als we veel zaaien zullen we ook veel oogsten!

00:00 Inleiding
01:41 Betekenis
02:32 Wie niet trouw is in het minste.....
05:31 Het gevaar van geldzucht
08:02 Betaal netjes je belastingen
10:07 Wat je zaait zal je oogsten
11:14 Financiële ondoorzichtigheid
13:06 Beproef alle dingen, behoud het goede!
15:17 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– De belofte van voorziening van Derek Prince
– Leven door geven van Tom de Wal

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v10-waarom-ging-jezus-om-met-zondaars/

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus (tot ergernis van de religieuze leiders) veel omging met zondige mensen! Tollenaars en andere zondaars aten met Jezus en kregen onderwees te horen over het koninkrijk van God. Waarom ging Jezus zoveel met deze groepen om?

Allereerst omdat God LIEFDE is en hij zoveel van de mensen geeft! En juist daarom riep Jezus de zondige mensen zich op om zich te BEKEREN van hun zonden! Dat betekend dat je een andere weg inslaat, je maakt een ommekeer in je denken en daden.

In deze 8e verdiepingsvideo wil ga ik dit belangrijke onderwerp verder behandelen. Jezus ging namelijk niet om met zondaars zodat ze zondaars konden blijven maar om ze het Evangelie te vertellen van bekering van zonden!

00:00 Inleiding
02:21 Uit liefde!
05:55 Om de mensen tot bekering te roepen!
11:21 De wetteloosheid verkilt de liefde
14:45 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het Christelijk geloof van Derek Prince
– Bekering en wedergeboorte van Derek Prince

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v11-hemel-of-hel/

De oprichter van de Leger des Heils Wiliam Booth had al vroeg gezien wat het grootste gevaar zou zijn voor de 20e eeuw: “Het voornaamste gevaar van de twinstigste eeuw zal zijn: godsdienst zonder de Heilige Geest, christenen zonder Christus, vergeving zonder bekering, verlossing zonder wedergeboorte, politiek zonder God en een hemel zonder hel” Ook in de 21e eeuw speelt dit probleem in het christendom en het is helaas alleen maar toegenomen de laatste jaren…..

Er wordt in veel kerken helaas niet meer gepredikt over de hel, sommige denominaties denken zelfs dat uiteindelijk alle mensen wel naar de hemel gaan…. Juist daarom is het zo belangrijk dat we blijven onderwijzen over de hel, maar natuurlijk ook over de hemel!

Wat onderwijst de Bijbel nou precies over deze twee plaatsten in het hiernamaals?

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– De weg naar de hel van David Pawson
– Horrors of hell, Splenders of heaven van Micheal H. Yeager

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/20/eenheid-of-verdeeldheid/

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
Johannes 17:11 HSV

Jezus roept ons als christenen op om onderling één te zijn met elkaar zoals de Vader één is met de Zoon. Als de wereld ziet dat er onderling liefde en harmonie is onder christenen is dat een mooie getuigenis.
We lezen ook in de Bijbel dat er een geestelijke kracht van uitgaat als christenen samen eensgezind tot God bidden. De duivel weet dit, daarom probeert hij veel gemeentes te ziften als de tarwe. Helaas lukt hem dat ook regelmatig.

Toen heb ik de volgende situatie meegemaakt in een gemeente waar een scheuring ontstond: De ene "kant" kwam met Bijbelteksten dat het nooit Gods wil was dat er een kerkscheuring ontstaat omdat Jezus oproept tot eenheid (Joh. 17) De andere "kant" was ervan overtuigd dat dit een nodige scheuring was zodat de oprechte gelovigen openbaar zouden worden. (1 Kor. 11:17-21)

Er lijkt dus een tegenstelling in de Bijbel te staan op dit gebied….

Paulus waarschuwt in de 1e Korinthebrief ernstig dat een scheuring gebaseerd op mensen i.p.v. Christus hoort bij vleselijke christenen en niet bij Geestelijke christenen. Daarnaast is een stroming binnen het christendom die denkt dat eenheid altijd van God is en verdeeldheid altijd van de duivel. Dat laatste is simpelweg niet waar want Jezus zelf vertelde dat Hij kwam om verdeeldheid te brengen tussen ouders en kinderen drie tegen twee en twee tegen drie.

Een eenheid die ten koste gaat van de waarheid is geen Bijbelse eenheid maar een wereldse. Dat zien we bijvoorbeeld bij de paus die verschillende wereldreligies wil samenvoegen, maar ook onder protestanten zien we dat de verdeeldheid die ontstaan was tussen kinder en volwassendoop daardoor wegvalt. Het zijn vaak zwaarbevochten openbaringen die plaats moeten maken voor een ..

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/20/de-kenmerken-van-een-sekte/

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Galaten 1:6-7 HSV

Een sekte is een godsdienstige beweging/gemeenschap die afwijkt van een grotere godsdienstige gemeenschap. Vaak ontstaat een sekte door een charismatische leider die een nieuwe leer verkondigt en zo mensen achter zich aan probeert te krijgen.

Een sekte kan voor veel mensen een veilig en vertrouwt gevoel geven, vaak zijn er onderling hechte contacten en voelt de sekte als een familie. Deze hechte contacten kunnen ook een verkeerde kant opgaan als het resulteert in psychisch of seksueel misbruik. Als je besluit om niet meer mee te doen met de onbijbelse wetten en regels die er in de sekte zijn kan er groepsdruk uitgeoefend vanuit het leiderschap om je weer in de pas te laten lopen. Als dit niet lukt wordt er groepsdruk uitgeoefend op de overige leden om alle contacten met je te verbreken.

Op de vraag wanneer een groep nou precies een sekte is het moeilijker antwoordt geven want er is geen specifieke definitie dat je een sekte bent als je aan bepaalde punten voldoet. Wel kan je beproeven of jou kerk/gemeente kenmerken heeft van een sekte en hoeveel dat er dan zijn.

Deze zes punten zijn erg kenmerkend voor een sekte:

– Het Bijbelse evangelie wordt niet gebracht (ze liggen onder de vloek van een ander evangelie)
– Ze beschouwen zich als de enige ware kerk, buiten hun groep is er geen behoud
– Autoritair/charismatisch leiderschap
– Toevoegen/afdoen aan de Bijbel
– Financiële ondoorzichtigheid
– Regelzucht/onbijbelse wetten en regels

De Bijbel roept ons constant op om alle dingen te beproeven, zonder kennis van het Woord ben je een makkelijk doelwit voor een sekte. Zorg er daarom voor dat je zelf een persoonlijke r..

Op een avond kwam Nicodemus naar Jezus toe omdat hij wist dat Jezus van God uit gekomen was naar het Joodse volk. Jezus vertelde het volgende: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”. Niet veel later voegde Jezus daar nog het volgende aan toe: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.”

Als Jezus zich hier zo duidelijk over uitspreekt, wat is het dan belangrijk om ZEKER te weten dat je opnieuw geboren bent! Ik heb veel mensen ontmoet die beweren een kind van God te zijn, maar uit hun vruchten blijkt toch wat anders…… hoe kan dit?? Omdat ze (nog) geen gezonde geestelijke geboorte hebben gehad! Dat begint namelijk met een oprechte bekering, de (volwassen) waterdoop en dan de vervulling met de Heilige Geest.

In deze video zal ik bespreken wat een gezonde geestelijke geboorte precies inhoud en wat de belemmeringen zijn tegen het opnieuw geboren worden.

00:00 Inleiding
02:08 Geest, ziel en lichaam
03:10 Waarom moet je opnieuw geboren worden?
06:44 De Heilige Geest, bekering en dopen
08:33 Een gezonde geestelijke geboorte
12:36 Belemmeringen....
13:32 Een goddeloze....
15:08 Een gelovige....

Aanbevolen boeken:

– Bekering en wedergeboorte van Derek Prince
– Wie is de Heilige Geest? van Derek Prince
– Doop in de Heilige Geest van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v6-de-vloek-van-een-ander-evangelie/

Er is maar één waarachtig Evangelie! Het woord “Evangelie” betekent “goed nieuws”, dus wat is het goede nieuws wat wij als christenen kunnen brengen aan een verloren wereld?

– 1. Jezus werd voor onze zonde aan de kruisdood overgeleverd door God de Vader.
– 2. Jezus werd begraven.
– 3. God wekte Hem op de derde dag uit de dood op.
– 4. Wij ontvangen vergeving van zonde (rechtvaardiging) door deze feiten te geloven.

Veel sektes brengen een ander evangelie, daarom is het belangrijk om te kijken welke dwalingen er zijn binnen het Christendom zodat we ons hierdoor nooit laten misleiden. Want elk ander evangelie dan dat hierboven beschreven staat ligt namelijk onder een vloek!
Als je je bekeert hebt van je oude leven en opnieuw geboren bent woont de Heilige Geest in je en wordt je bevrijd van de vloek van een ander evangelie!

00:00 Inleiding
02:08 Wat betekend het Evangelie?
04:50 Een gezonde Geestelijke geboorte!
05:35 De VLOEK van een ANDER evangelie!
09:45 Wanneer is een kerk een sekte?
10:56 De dwalingen van de satan
14:18 Christus maakt ons vrij van de vloek!
16:16 Weerlegging ultra-bedelingenleer
25:35 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Het fundament van het Christelijk geloof van Derek Prince
– Terug naar de eerste gemeente van Gospel Fellowships
– Bolwerken neerhalen van Derek Prince
– De schrift recht snijden van Jildert de Boer

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v7-vervolging-merktekens-vaccins/

De Bijbel zegt dat als je vruchten wilt dragen voor het koninkrijk van God dit samengaat met vervolging. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Tegelijkertijd hoeven we nooit bang te zijn of bezorgd want zelfs als doden ongelovigen ons lichaam, de ziel is veilig bij God!

In het einde der tijden zal het merkteken van het beest verschijnen, wat kunnen we hiervan verwachten? Zou het soms iets te maken kunnen hebben met een nieuw controlesysteem wat we langzamerhand over heel de wereld uitgerold zien worden? De christenvervolging die er veel op de wereld zal binnenkort ook Europa en Amerika bereiken en dat stemt tot nadenken. In hoeverre ben jij bereid om Jezus ook in de vervolging en het lijden te volgen?

De vaccinatiedruk van de afgelopen twee jaar laat ons al zien met welke argumenten het merkteken straks aan de mensheid zal worden aangeboden. Dat zal in eerste instantie met veel benoemde “bescherming” en “veiligheid” worden gebracht. Maar in de loop van de tijd zal het duidelijk worden dat dit een humanistische misleiding is van de duivel.

In deze video wil ik gaan bespreken wat de vervolging inhoud die er gaat komen en hoe niks ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus!

00:00 Inleiding
02:08 Als je vruchten wilt dragen voor God…..zal je worden vervolgd!
06:00 Wat is het merkteken 666?
08:01 Is het systeem 666 al (bijna) actief?
11:32 Zorgen.......
13:50 De toorn van God!
15:59 Jezus als voorbeeld!
17:50 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Foxe’s book of martyrs van John Foxe
– De Christenreis van John Bunyan
– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/23/v2-het-is-gods-economie/

Kan een boek wat duizenden jaren oud is iets zeggen over de economie van 2022? Het antwoord is ja! De Bijbel geeft ons inzicht in het economische plan van God met deze wereld. Net als in de dromen van de farao over de zeven vette jaren en zeven magere jaren wil God ons als Zijn kinderen inzicht geven in de tijden en seizoenen.

In deze video ga ik het hebben over de betekenis van de 7 jarige cyclus die onze economie vandaag de dag nog steeds beheerst. Dat heeft alles te malen met het sabbatsjaar en het jubeljaar. Als Christenen horen we waakzaam te zijn en te letten op de tekenen der tijden. Datzelfde principe kunnen we ook toepassen op de economie, want het is tenslotte GOD`S ECONOMIE!

00:00 Intro
01:51 Betekenis economie
02:33 7 arme en 7 vette jaren
05:03 Wat is het sabbatsjaar?
09:35 Wat is het jubeljaar?
11:55 De economie in 2022
15:37 Is een nieuwe recessie dichtbij?
18:01 Wat zegt de Bijbel over het lenen van geld?
19:36 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– De belofte van voorziening van Derek Prince
– Leven door geven van Tom de Wal

https://www.israeltrees.org/miracle-shmitta-grapes

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/24/v3-liefde-of-lust/

Liefde is één van de mooiste, zo niet DE mooiste emotie die God heeft geschapen in deze wereld! De agape liefde van God is de meest puur gevende liefde die er bestaat! Jezus roept ons op om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En Petrus zegt dat als we groeien in ontzag voor God we uiteindelijk naar de werkelijke onbaatzuchtige liefde zullen toegroeien.

Er staan in de Bijbel verschillende Griekse woorden voor de liefde, en die gaan niet allemaal over deze hoogste vorm van de liefde: agape.
Naast deze goede vorm van liefde vinden we ook vormen van liefde die heel erg op een mens zelf gericht kunnen zijn zoals narcisme en eros. (lust) Paulus zegt tegen Timotheus dat er in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus zware tijden zullen aanbreken omdat de mensen o.a. liefhebbers zullen zijn van zichzelf en zonder de agape liefde zullen handelen. En Jezus zelf zegt dat een toenemende wetteloosheid ervoor zal zorgen dat de agape liefde van God zal verkillen bij de mensen.

Wij leven in een gevaarlijke tijd waarin de wereld lust en narcisme wil vermengen met de liefde van God, maar dat is natuurlijk niet mogelijk!
Pornografie, overspel en andere seks buiten het huwelijk verwoest hele relaties en gezinnen, ook in het lichaam van Christus…... Alleen de kracht van het kruis en de naam van Jezus kan je werkelijk vrijmaken van deze duisternis die al veel mensen naar de hel heeft gebracht.

In deze video wil het grote en belangrijke verschil gaan uitleggen tussen LIEFDE of LUST!

00:00 Inleiding
02:29 Wat is liefde?
05:02 Soorten liefde in de Bijbel
06:05 Waar ligt grens tussen lust en liefde?
09:13 Waarom wil God dat je wacht met seks tot het huwelijk?
13:46 Wat vind Jezus ervan als je kijkt naar pornografie?
16:36 Vraag God om je geweten te reinigen!
18:55 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown
– Onbegrijpelijke liefde van Derek Prince
– Wat seks met je..

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/24/v4-dankzegging-lofprijs-aanbidding/

Als we naar muziek luisteren gebeurt er iets in ons lichaam en kunnen gevoelens worden vertolkt die we soms niet onder woorden kunnen brengen. Muziek wordt zelfs ingezet tegen depressies, verslavingsproblemen en dementie. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat muziek zelden tot nooit neutraal is! De duivel gebruikt muziek omdat hij weet dat dit een krachtig middel is om de mensen door hun gevoel te misleiden. Dat betekend dat we in het lichaam van Christus een goed onderscheid horen te hebben van welke muziek God eert en welke muziek de god van deze wereld, de satan.

Dankzegging, lofprijs en aanbidding zijn drie krachtige manieren waarop we God kunnen aanbidden en de duivel kunnen verslaan! Als de shekinah glorie van God zich openbaart door Zijn kinderen moeten de machten van de duisternis wijken.

In deze video wil ik gaan kijken wat het verschil is tussen deze aanbiddingsvormen en wat hoe belangrijk het is dat we ons uitstrekken naar de glorie van God.

00:00 Inleiding
01:42 De kracht van muziek!
02:57 De oorsprong van muziek
04:31 Muziek is niet neutraal!
06:29 Is het verkeerd om een profetische atmosfeer te willen creëren?
08:52 Lofprijs, dankzegging en aanbidding
12:06 De glorie van God
16:28 Afsluiting

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince
– Dankzegging, lofprijs en aanbidding van Derek Prince
– In Gods aanwezigheid van Derek Prince

SHOW MORE

Created 1 year, 6 months ago.

135 videos

Category Spirituality & Faith

Het BitChute kanaal van de website: 1indenaamvanJezus.nl!
Via de website vind je vanaf 17 augustus 2021 een nieuwe online Bijbelschool van 100 delen.

Het waarachtige Evangelie van Jezus Christus en "Jezus alleen" gebaseerd op de Bijbel.

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Openbaring 4:11 HSV