Τα Νέα Του Κανένα

channel image

Τα Νέα Του Κανένα

Τα Νέα Του Κανένα

subscribers

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
Odysee
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://odysee.com/$/invite/@Τα_Νέα_Του_Κανένα:c
📺Κανένας livestreams: https://odysee.com/$/invite/@Κανένας_livestreams:8
Live alternatives
📺Trovo: https://trovo.live/Beyond_the_Ruins
📺Dlive: https://dlive.tv/Beyond_the_Ruins
Youtube
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
Βitchute
📺Κανένας livestreams: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Εδώ θα δείτε την εκπομπή που σχολιάζουμε τον Ιωνάθαν και τον Μπογδάνο: https://www.bitchute.com/video/zEE7BuX74iFQ/
Στις 2:06:00 της εκπομπής ξεκινά η κουβέντα για τον Μπογδάνο και στο 3:02:30 για τον Ιωνάθαν Κωνσταντίνου.
Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
Odysee
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://odysee.com/$/invite/@Τα_Νέα_Του_Κανένα:c
📺Κανένας livestreams: https://odysee.com/$/invite/@Κανένας_livestreams:8
Live alternatives
📺Trovo: https://trovo.live/Beyond_the_Ruins
📺Dlive: https://dlive.tv/Beyond_the_Ruins
Youtube
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
Βitchute
📺Κανένας livestreams: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
Odysee
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://odysee.com/$/invite/@Τα_Νέα_Του_Κανένα:c
📺Κανένας livestreams: https://odysee.com/$/invite/@Κανένας_livestreams:8
Live alternatives
📺Trovo: https://trovo.live/Beyond_the_Ruins
📺Dlive: https://dlive.tv/Beyond_the_Ruins
Youtube
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
Βitchute
📺Κανένας livestreams: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Ολόκληρη η συζήτηση με τον Πάρι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής: https://www.bitchute.com/video/yC7z41PcDqkH/
Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
Odysee
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://odysee.com/$/invite/@Τα_Νέα_Του_Κανένα:c
📺Κανένας livestreams: https://odysee.com/$/invite/@Κανένας_livestreams:8
Live alternatives
📺Trovo: https://trovo.live/Beyond_the_Ruins
📺Dlive: https://dlive.tv/Beyond_the_Ruins
Youtube
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
Βitchute
📺Κανένας livestreams: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Ολόκληρη η εκπομπή εδώ: https://www.bitchute.com/video/oYQTJLkaIR7B/
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά μας κανάλια
📺Dlive: https://dlive.tv/Kanenas
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Το βίντεο της σύλληψης του George Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=XkEGGLu_fNU
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά μας κανάλια
📺Dlive: https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Το πρωτότυπο ασπρόμαυρο βίντεο με αποσπάσματα της σειράς "Το Πανόραμα του Αιώνα" της Ετ1 εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=IPy3ag5H8Lk

Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά μας κανάλια
📺Dlive: https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Audacity: https://www.audacityteam.org
DaVinci Resolve: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
Videvo: https://www.videvo.net

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Εδώ θα βρεις τη LiZaA: https://bit.ly/2I63bCn
Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive: https://dlive.tv/Beyond_the_Ruins
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Το telegram των εκπομπών μας: https://t.me/beyond_the_ruins
Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια»
Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Κάνε εγγραφή σε όλα τα κανάλια μας:
Telegram: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Το youtube μου κλείδωσε αυτό το βίντεο οπότε θα το δείτε μόνο εδώ. Τα πράγματα στη Κίνα δεν είναι όπως σας λένε στα ΜΜΕ.
Το telegram των εκπομπών: https://t.me/beyond_the_ruins
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά μας κανάλια:
📺Dlive https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Ένα άρθρο των Times του Ισραήλ μας πληροφορεί πως με δικά τους κεφάλαια διασώθηκαν οι ΜΚΟ που δρουν στη μεσόγειο και είναι περήφανοι για το «φιλανθρωπικό» τους έργο.

Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά μας κανάλια
📺Dlive: https://dlive.tv/Kanenas
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Nowhere Livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCraFIQJ_T27Zqa1Ro-aENpg
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
📺Τα Νέα Του Κανένα: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/

Όλα μας τα link θα τα βρεις στο Dlive: https://dlive.tv/Kanenas
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
#youtubeisoverparty #YouTubeIsOver

Νέοι κανονισμοί νέα ήθη
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams YT: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
Αγγλικό κανάλι
📺Ta Nea Tou Kanena YT: https://www.youtube.com/channel/UCpkE0I3dLyztPQVE7V3JaUg
📺Ta Nea Tou Kanena Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/2ecpODIJBUbm/

Ένας Άγγλος φοιτητής παραδέχεται την εξωφρενική πραγματικότητα που βιώνει στο πανεπιστήμιο του.
Ολόκληρη η συνέντευξη του Γουίλιαμ: https://www.youtube.com/watch?v=pj64e6GbXtM
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams YT: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
Αγγλικό κανάλι
📺Ta Nea Tou Kanena YT: https://www.youtube.com/channel/UCpkE0I3dLyztPQVE7V3JaUg
📺Ta Nea Tou Kanena Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/2ecpODIJBUbm/

Από το στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα φτάσαμε στο η δημοκρατία θα σε φυλακίσει γιατί δεν της αρέσει η γνώμη σου.
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Τα Νέα Του Κανένα Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeDCurJ4T3TJatzheLWBsdw
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams YT: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
Αγγλικό κανάλι
📺Ta Nea Tou Kanena YT: https://www.youtube.com/channel/UCpkE0I3dLyztPQVE7V3JaUg
📺Ta Nea Tou Kanena Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/2ecpODIJBUbm/

Η Έμυ λίγο πριν βγουν στον αέρα του κεντρικού δελτίου του ΑΒC γκρινιάζει για το χάσιμο του αποκλειστικού που το κανάλι εδώ και τρία χρόνια απέκρυπτε.
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams YT: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
Αγγλικό κανάλι
📺Ta Nea Tou Kanena YT: https://www.youtube.com/channel/UCpkE0I3dLyztPQVE7V3JaUg
📺Ta Nea Tou Kanena Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/2ecpODIJBUbm/

Οι ακαδημαϊκοί τώρα τα βάζουν με τις τεχνητές νοημοσύνες αναγνώρισης προσώπου γιατί τα αποτελέσματα δεν συνάδουν με την ιδεοληψία τους.
Κάνε εγγραφή σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια
📺Τα Νέα Του Κανένα Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/Rv8KA7yGA5eL/
📺Noone livestreams: https://www.youtube.com/channel/UCDhGMUNNCYje4x6AYAl4ltw
📺Κανένας livestreams YT: https://www.youtube.com/channel/UC121kV0OXyVWqqNRJa87rOQ
📺Κανένας livestreams Βitchute: https://www.bitchute.com/channel/wf801xsonvfs/
Αγγλικό κανάλι
📺Ta Nea Tou Kanena YT: https://www.youtube.com/channel/UCpkE0I3dLyztPQVE7V3JaUg
📺Ta Nea Tou Kanena Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/2ecpODIJBUbm/

SHOW MORE

Created 4 years, 5 months ago.

118 videos

Category None