JMM

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-intervju #10 intervjuar jag Filip Sjöström som är en av initiativtagarna till demonstrationerna mot Coronarestriktionerna. I intervjun pratar vi bland annat om:

Gynnar eller skadar restriktionerna vårt samhälle_
Reflektioner på demonstrationen 1:a maj
Är PCR-testet för Covid-19 pålitligt

och några andra saker.

https://jmm.nu/

https://jmm.nu/

Den svenska riksdagen klubbade nyligen igenom för höjda priser för elnätet. De enda partier som röstade emot var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

https://jmm.nu/

Det talas allt mer om ett återinförande av fastighetsskatten. En skatt som skulle innebära kraftigt höjda boendekostnader, inte bara för husägare utan man vill även inkludera bostadsrätter.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #9 intervjuar jag Michae Oddane från Wake up Globe.
I intervjun täcker vi ämnen såsom:

Oddanes bakgrund och varför han engagerar sig i det han gör.
Censuren på internet och Oddanes nya social media plattform WakeupFriends.net.
Alla dessa "experter" som förklarar hur vi ska tänka.
Föreningen Wake up Friends.
Globala agendor.
Etablissemanget och deras kamp mot "desinformation".
Coronapandemin.

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att det blir EU som på sikt bestämmer svenska löner, kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att det blir EU som på sikt bestämmer svenska löner, kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #8 intervjuar jag Ulf Ström som är ordförande för det nystartade Swexitpartiet. I denna intervju tar vi upp ämnen såsom:

Att skapa en opinion för folkomröstning och swexit.

EU har blivit en skuldunion där det egentliga syftet med EU:s skuldpaket är att rädda euron.

Sjuklövern skrev in EU i den svenska grundlagen

Dags att ifrågsätta Sveriges EU-medlemskap.

Hur vi får till stånd ett Swexit.

Och några andra saker.

https://jmm.nu/

Jök-partierna och  moderaterna vill installera marknadshyror för  hyreslägenheter. Vilket även kallas även för fri hyressättning. Slutresultatet är att inte bara nyproducerade hyresrätter blir dyrare utan även att existerande hyresrätter kommer att få kraftigt höjda hyror och där den enskilde hyresgästen förlorar inflytande. Betänkandet från utredningen är klart i slutet på maj 2021 sedan ska det röstas om i riksdagen.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #7 intervjuar jag Dan Glimmerås och Göran Dandelo från Solidaritetspartiet.
Solidaritetspartiet har som främsta syfte att förbättra den svenska pensionen så att den blir dräglig till skillnad från vad den är nu för många pensionärer.

I intervju talar vi bland annat om:

Facebookgruppen "pensionärer i gula västar"
Pension på 16 000 kronor i månaden och indexreglerad.
Att höja grundavdraget för pensionärer.
Att pengarna till en dräglig pension finns men det saknas vilja hos politikerna.

None

https://jmm.nu/

I JMM-intervju #6 intervjuar jag Hans Jensevik som styr föreningen 'Nix to the six'. Jensevik har ett förflutet bland annat som ekonomichef i Uppsala kommun och storstadsutredare i stadsrådsberedningen.

I denna intervju pratar Hans bland annat om:

1. Det folkutbyte som de facto sker i Sverige.
2. Jensevik menar att år 2036 kommer hälften av befolkningen att vara invandrare.
3. Olof Palme skapade en marxist-lenistisk regeringsfrom på 70-talet.
4. Om sin förening Nix to the six vars syfte är att väcka de svenska röstarna.
5. Globaliseringen av Sverige
6. Muslimska brödraskapet.
7. Den snäva åsiktskorridoren.

https://jmm.nu/

Positiva Pengar är en organisation som vill ha en reformering av nuvarande banksystem. Det nuvarande banksystemet, som styrs av privata företag, innebär att pengar skapas genom skuldsättning och Positiva Pengar menar att dette inte är ett hållbart system eftersom det skapar finanskriser och ojämlikheter bland annat. Positiva Pengar vill att bankerna fråntas rätten att skapa digitala pengar och att Riksbanken istället ger ut alla pengar. Positiva Pengar stödjer iden om en E-krona från Riksbanken. 

I intervjun talar Samuel om:

1. Hur dagens system fungerar där privata banker skapar pengar genom att skuldsätta oss.

2. Penningmängden i Sverige har ökat med 15% under Coronapandemin.

3. Riksbanken prånglar gärna ut många miljarder för att rädda bankerna men att ge finansiellt stöd till befolkningen i kristider är inte lika lätt.

4. Riksbanken arbetar på att skapa en E-krona och detta är en ide som positiva pengar stödjer. Skulle iden om E-krona installeras så som Positiva Pengar vill så blir de privata bankernas roll den roll de egentligen borde ha- att förvalta våra pengar. Bankerna skulle även kunna gå i konkurs som vilket företag som helst.

https://jmm.nu/

I Jmm-intervju #4 intervjuar jag en av Sveriges mest meriterade fredskämpar - Agneta Norberg.

Intervjun handlar om USA och dess krigsmaskin och relationen till Sverige. Och inte minst om Nato nu när SD har svängt i frågan.

Vi rör ämnen som Stay Behind (Nato), Nato-övningarna i Sverige, FRA, Five Eyes, vad som händer uppe i Esrange Space Center i Kiruna, Vidsel Test Range - ett militärt övningsområde i Lappland där flertalet nationer testar sina vapen och mycket mer.

https://jmm.nu/

I Jmm-intervju #3 intervjuar jag Henrik Alexandersson från Femte Juli-stiftelsen. En stiftelse som arbetar bland annat med just yttrandefrihet på internet.
Alexandersson har mångårig erfarenhet av EU och internet och har även jobbat inom EU-parlamentet som ledamot för Piratpartiet.

I denna video diskuterar vi EU Digital Service Act och vad den kommer att innebära för yttrandefriheten på internet. Alexandersson menar att Digital Service Act är både bu och bä men det finns saker som vi bör hålla koll på - till exempel EU:s Code of Conduct on Countering Illegal Hatespeech Online. Alexandersson avslöjar även att vår egen Ylva Johansson just nu håller på att pusha igenom en lag i EU som innebär att EU ska ha rätt att undersöka alla våra elektroniska meddelanden online i jakt efter barnpornografi.

https://jmm.nu/

I Jmm-rapport #13 talar jag om:

1. 88 814 uppehållstillstånd för år 2020 - sjuköverns julklapp till svenskarna.

2. Pandemilagen nu klubbad. Lagen är inte bara grundladsvidrig utan potentiellt en början till Covid-19(84)

3. SVERIGES DELAKTIGHET I SYRIEN-KRIGET. Jag pratar om svensken Patrik Paulovs bok "Syriens tystade röster" som bland annat berättar att Sverige och EU har finansierat terrorgrupper i Syrien.

4. RISSNEMÖRDAREN. Rissnemördaren kunde rymma från sin psykanstalet eftersom han sprang ifrån sin handledare på en promenad. Här går vi även in på ämnen psykofarmaka - mental medicin.

5. CENSUR. Tack vare censuren så ser vi en exodus till alternativa plattformar på internet.

SHOW MORE

Created 1 year, 10 months ago.

109 videos

Category None