JMM-INTEVJU #1 - BEVARA KONTANTERNA

First published at 13:08 UTC on December 15th, 2020.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/

I JMM-intervju #1 intervjuar jag entreprenören Anders Sydborg. I skrivande stund driver Sydborg Facebookgruppen "bojkotta kontantfria affärer och restauranger" där man kämpar för att bevara kontantera i samhället. Medlems…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over