KBV-CZ

KBV-CZ

KBV-CZ

subscribers

26. Března 1926 vznikla strana Národní obec fašistická. Stranu vedl generál ruských legií Radola Gajda.

15. března 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, jímž byly země Čech a Moravy vzaty v ochranu Německé říše.

SHOW MORE

Created 3 weeks ago.

2 videos

CategoryOther