noname47

noname47

noname47

subscribers

The film is just confirmation that there is such a thing as geoengineering. I am posting this video because it has been removed from the NASA channel and is not easily accessible.
An interesting question is posed at 01:13:04. You can see how even ordinary workers are indoctrinated.
Film jest tylko potwierdzeniem tego, że jest coś takiego jak geoinżynieria. Umieszczam ten film, ponieważ został usunięty z kanału NASA i nie jest łatwo dostępny.
Ciekawe pytanie pada w 01:13:04. Widać jak nawet zwykli pracownicy są zindoktrynowani.
:)

Concepts for directly and deliberately manipulating Earth's climate system, collectively referred to as "geoengineering," have been proposed as contingency responses to global warming. This talk will cover the motivations and risks of geoengineering and what can be done to support informed decision-making.
What does it take to build a spacecraft? It’s up to the Spacecraft Assembly, Test, and Launch Operations (ATLO) team to assemble it, bake it, shake it, get it to the pad and launch it.

Koncepcje bezpośredniego i celowego manipulowania systemem klimatycznym Ziemi, określane wspólnym mianem "geoinżynierii", zostały zaproponowane jako awaryjne odpowiedzi na globalne ocieplenie. W tym wykładzie omówione zostaną motywy i zagrożenia związane z geoinżynierią oraz działania, które można podjąć w celu wsparcia świadomego podejmowania decyzji.
Co jest potrzebne do zbudowania statku kosmicznego? Montaż, testowanie i wystrzelenie statku kosmicznego (ATLO) to zadanie dla zespołu Spacecraft Assembly, Test, and Launch Operations (ATLO), który zmontuje go, upiecze, wstrząśnie, dostarczy na płytę i wystrzeli.

Speakers: / Prelegenci:
Michelle Tomey Colizzi, Mechanical Engineer (inżynier mechanik), NASA JPL
Luis A Dominguez, ATLO Electrical & Dep. Systems Lead (lider ds. systemów elektrycznych i departamentów ATLO), NASA JPL

Host: / Prowadzący:
Nikki Wyrick, Public Services Office, NASA JPL

Co-Host: / Współprowadzący:
Brian White, Public Services Office (Biuro Usług Publicznych), NASA JPL

Chemtrails nad Polską - Chemtrails over Poland 02-04.2022:
https://www.bitchute.com/video/OAHox39U3xLL/

Paul Hellyer - former Minister of Defence of Canada - Chemtrails, HAARP 01.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ckJGWlv5cCYe/

Chemtrail Chemtrails:
https://www.bitchute.com/video/qU8K4dg6e95f/

Chemtrail Chemtrails in action w akcji 12.2020:
https://www.bitchute.com/video/yy0Wp64bb0IE/

Chemtrail Chemtrails in action w akcji 07.2020:
https://www.bitchute.com/video/zpZiRR59m0Ns/

Paranormal Poland - NWO, manipulation, chemtrails, depopulation, GMO, microchips 2011 PL/ENG:
https://www.bitchute.com/video/dOC8ZW2Z6fk1/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=RAZBQVq3odI

I, pet goat III 3 - 14.02.2022 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/eXARbxah8CDP/

I, pet goat II 2 - Control, Islamists, Antichrist, war in Ukraine, Notre Dame Cathedral 03.07.2012:
https://www.bitchute.com/video/1zQh7DOZ8UrH/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=ksVv_xkDLt4

I Pet Goat 3 - Deleted Scene | Seymour Studios | GREENMAN vs SATAN:
https://www.youtube.com/watch?v=D-BtqNIzWPw

I Pet Goat III 3 Interpretacja Następcy I Pet Goat II 2 - Analiza Plociuch Wyjaśnienie Ator Film PL:
https://www.youtube.com/watch?v=GaVp15JloBI

I, pet goat II 2 - Control, Islamists, Antichrist, war in Ukraine, Notre Dame Cathedral 03.07.2012:
https://www.bitchute.com/video/1zQh7DOZ8UrH/

Jak papież Franciszek niszczy Chrześcijaństwo

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=si0CL8ewQhs

The New Order of Barbarians. Taśma 1. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/jvHzF3yySC1X/

The New Order of Barbarians. Taśma 2. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/6hbPeY4WSWYn/

The New Order of Barbarians. Taśma 3. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/qYJ39fEXtcUt/

The New Order of Barbarians. Tape 1. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/cB0hN12SvA9Z/

The New Order of Barbarians. Tape 2. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/TYGmocUBus3b/

The New Order of Barbarians. Tape 3. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/dZBvWoMrsOJe/

"House Of One” - A church of three religions - Kościół trzech religii 05.2021 DE/ENG:
https://www.bitchute.com/video/Lz3wB0aux2gZ/

China - Social Credit System / Chiny - System Kredytu Społecznego 02.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ocLXOb7EDApS/

Mason masonic handshake - Pope Benedict XVI:
https://www.bitchute.com/video/ve4nnkrZ13LD/

Pope Francis uses satanic symbol while saying "God" - US Congress 24.09.2015 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/LZSGkc12DwNF/

W bardzo dużym skrócie / In a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała = złe rasy kosmiczne
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal = evil space races

Paranormalna Polska - NWO, manipulacja, chemtrails, depopulacja, GMO, microchips

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=qHLInIIFkuA

Bob Marley-"Top Rankin" Lyrics:
https://www.youtube.com/watch?v=3HXzm-kFgPw

Email interview with former illuminati: / Wywiad emailowy z byłą illuminatką:
https://czasprzebudzenia.wordpress.com/wychowanka-illuminati-opisuje-organizacje/

Joe Biden "New World Order" Air Force Cadets 28.05.2014 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/fr9EQJNFaHWe/

Joe Biden "New World Order" 21.03.2022 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ksZbqk24Fs8G/

Summit London 2009 - Press Conference Gordon Brown - "New World Order" ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/BTQkPg3DSknl/

"Nowy Porządek Świata" = "New World Order" - Mateusz Morawiecki 04.06.2020 PL:
https://www.bitchute.com/video/sMYuSTbgCJRT/

President George H.W. Bush 2x "New World Order" 16.01.1991 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/yaw58Zk0jfsg/

President George H.W. Bush 3x "New World Order" 06.03.1991 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/oAXFeDZQw2yS/

Interview with George Soros 2x "New World Order" 2014 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/uirycPd0QCaw/

Australia, 10NewsFirst "Today is the first full day of the New World Order" 10.07.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/fgin7THErxMj/

Australian Health Minister - Brad Hazzard "New World Order" 10.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/KgYe6VOvwTwa/

Australian Health Minister - Brad Hazzard "New World Order" 15.07.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/VuGKH5ZUPTqS/

Australia - Dr Kerry Chant "New World Order" 09.09.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ObB6Wxe9Fw2E/

Chemtrails nad Polską - Chemtrails over Poland 02-04.2022:
https://www.bitchute.com/video/OAHox39U3xLL/

Paul Hellyer - former Minister of Defence of Canada - Chemtrails, HAARP 01.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ckJGWlv5cCYe/

Chemtrail Chemtrails:
https://www.bitchute.com/video/qU8K4dg6e95f/

Chemtrail Chemtrails in action w akcji 12.2020:
https://www.bitchute.com/video/yy0Wp64bb0IE/

Chemtrail Chemtrails in action w akcji 07.2020:
https://www.bitchute.com/video/zpZiRR59m0Ns/

Adar Blumenstein - Wojna na Ukrainie, syjoniści, świat, GMO, Polska, imigranci 31.03.2022 PL/ENG:
https://www.bitchute.com/video/tm9VM3VkIcMA/

Interview with a former KGB agent Jurij Bezmienow - Psychological warfare 1985 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/EsPlCOJKUMIC/

Techniki illuminatów manipulacji społecznej - Okno Overtona 2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/DwxKrFGkyyyj/

Illuminati techniques of social manipulation - Overton Window 2018 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/hLpI1ukXgaMt/

American Stonehenge - Georgia Guidestones 04.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/i3gV3dViZzzm/

W bardzo dużym skrócie / In a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała = złe rasy kosmiczne
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal = evil space races

Bizarre conspiracy theory suggests celebrities including the Pope and even ROYALS who have been snapped with black left eyes are in the secret ILLUMINATI society (and puts the bruises down to an 'initiation ritual'):
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5971319/Conspiracy-theory-suggests-celebrities-snapped-black-left-eyes-ILLUMINATI.html

A blackened left eye supposedly means that the person has undergone some sort of initiation, rite, or whatever you want to call it.
I have also added pictures with the right eye in the video. Maybe this has something to do with it, maybe not...

Podbite lewe oko podobno oznacza, że dana osoba przeszła pewnego rodzaju inicjację, obrzęd, czy jak to nazwać.
Na filmie dodałem też zdjęcia z prawym okiem. Może ma to coś wspólnego, może nie...

Harry Reid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Reid

Elizabeth Hurley:
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Hurley

Perez Hilton:
https://en.wikipedia.org/wiki/Perez_Hilton

Prince Andrew:
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Andrew,_Duke_of_York

I, pet goat II 2 - Kontrola, islamiści, Antychryst, wojna na Ukrainie, Katedra Notre Dame

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM
https://heliofant.com/index.html

Famous and subject to numerous interpretations animation. I recommend searching for interpretations in your languages.
Where did the title of the film come from? Maybe from here:
Sławna i poddawana licznym interpretacjom animacja. Polecam poszukać interpretacji w Waszych językach.
Skąd tytuł filmu? Może stąd:
https://www.youtube.com/watch?v=gOVTanBkTJk

Plociuch #322 - I Pet Goat II - film Iluminatów - Analiza i rozwiązanie zagadek / przepowiedni PL:
https://www.youtube.com/watch?v=Ox1-yqfFkaw

I Pet Goat II 2 Interpretacja z Perspektywy 2020 roku i Zarazy! Ukryte Symbole! Analiza Wyjaśnienie PL:
https://www.youtube.com/watch?v=yRIH68oOjzk

I Pet Goat II 2 - Zapowiedź III Wojny Światowej w Chiński Nowy Rok! Analiza Ator Przepowiednie Film PL:
https://www.youtube.com/watch?v=whUCy0MGQLs

To Każdy Przeoczył w I Pet Goat 2 II + Powstrzymanie III Wojny Światowej! Analiza Ator Przepowiednie PL:
https://www.youtube.com/watch?v=cY8DxZPa6c0

Zawalenie się obserwatorium Arecibo. Przypadek?

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=u34uwFOCM-4

Obserwatorium Arecibo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory

Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (Sky Eye):
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-hundred-meter_Aperture_Spherical_Telescope

I think aloud.
Let's assume that the theory of a fake alien attack is true.
So the signals from space will be false. Scientists from all over the world will want to come to the observatory where they were detected to study them. Among them will also be independent researchers who can figure out that something is wrong. So the observatory from which such information will come out must be under their complete control.
In 2020, the observatory in China was considered fully operational. And strangely enough, in the same year, the Arecibo observatory collapsed. And it was captured by a drone. What an incredible coincidence :)
Now Sky Eye is the largest observatory. It is in a communist country where access is very difficult. Plus there is a war going on....
I wouldn't be surprised if the unit that transmits all this information about the approaching fleet wasn't actually the Sky Eye observatory.

Głośno myślę.
Załóżmy, że teoria o fałszywym ataku kosmitów jest prawdziwa.
Zatem sygnały z kosmosu będą fałszywe. Naukowcy z całego świata będą chcieli przyjechać do obserwatorium, w którym je wykryto, by je badać. Wśród nich będą również niezależni badacze, którzy mogą się zorientować, że coś jest nie tak. Zatem obserwatorium, z którego będą wychodziły takie informacje, musi być pod ich całkowitą kontrolą.
W 2020 roku obserwatorium w Chinach uznano jako w pełni sprawne. I dziwnym trafem w tym samym roku zawaliło się obserwatorium Arecibo. I akurat uchwycił to dron. Cóż za niesłychane zbiegi okoliczności :)
Teraz Sky Eye jest największym obserwatorium. Jest w państwie komunistycznym, do którego dostęp jest bardzo trudny. Jeszcze dodatkowo idzie wojna...
Nie zdziwiłbym się jak by jednostką, która przekazuje te wszystkie informacje o zbliżającej się flocie nie było właśnie obserwatorium Sky Eye.

Chiński teleskop Sky Eye wykrył dziwne sygnały

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=-6YhAADM1YE

The next part of the plan begins?
In a nutshell. A fake alien attack to unite us against a common enemy and is meant as a pretext for the NWO to enter. Stages:
1. Grouping the world into two camps, East and West, and keeping people afraid of a global conflict involving atomic bombs
2. Keeping people in fear of the threat from terrorist fanatics
3. Drawing people's attention towards space, including the threat from outer space.
4. Keeping people in fear as a result of a global epidemic
5. Creating a global crisis that will destroy the economy and keep people in material fear
6. False alien invasion
6.1 To familiarise people with the idea that we are not alone in the universe
6.2 Building up the cosmic armed forces
6.3 Information about the detection of a signal from aliens
6.4 Generating a desire among the population to arm themselves worldwide, for the time being within NATO
6.5 Aliens have detected us
6.6 Creation of tension in the face of the alleged flight of a foreign fleet
6.7 Creation of a world organisation, a World Government, to represent and defend our planet
6.8 The long flight of the alien fleet
6.9 A sham orbital battle with aliens
6.10 A simulated alien landing
6.11 We defeat the aliens, the World Government stays

Zaczyna się kolejna część planu?
W skrócie. Fałszywy atak kosmitów, który ma nas zjednoczyć w walce ze wspólnym wrogiem i ma być pretekstem do wejścia NWO. Etapy:
1. Zgrupowanie świata na dwa obozy – wschodni i zachodni i utrzymanie strachu globalnym konfliktem z udziałem bomb atomowych
2. Utrzymywanie ludzi w strachu przed zagrożeniem ze strony fanatyków terrorystycznych
3. Zwracanie uwagi ludzi w stronę kosmosu, w tym na zagrożenie ze strony kosmosu.
4. Utrzymanie ludzi w strachu w wyniku globalnej epidemii
5. Wywołanie globalnego kryzysu, który zniszczy ekonomię i będzie utrzymywał ludzi w strachu materialnym
6. Fałszywa inwazja kosmitów
6.1 Oswajanie ludzi z myślą, że nie jesteśmy sami we wszechświecie
6.2 Budowanie kosmicznych sił zbrojnych
6.3 Informacja o wykryciu sygnału od obcych
6.4 Wykreowanie chęci wśród społeczeństw na ogólnoświatowe zbrojenie się, na razie w ramach NATO
6.5 Kosmici wykryli nas
6.6 Budowanie napięcia wobec rzekomego lotu obcej floty
6.7 Utworzenie organizacji światowej, Rządu Światowego w celu reprezentowania i obrony naszej planety
6.8 Długi lot obcej floty
6.9 Pozorowana bitwa orbitalna z kosmitami
6.10 Pozorowany desant obcych
6.11 Pokonujemy obcych, Rząd Światowy zostaje

Dr. Carol Rosin - Wernher von Braun - False alien invasion, psychotronic weapon 2013 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/vtq07haipYOB/

USA - Establishment of a Space Force - Ustanowienie Sił Kosmicznych 06.2018 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/BuY5dGhf1GdZ/

Ronald Reagan "if we were facing an alien threat from outside this world" 21.09.1987 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/z52m8G0nO1f4/

Świadek zdarzenia, mówi, że po niebie przeleciały dwie mrugające kule, które zostawiły te oto ślady na niebie.
A witness to the incident, says that two blinking spheres flew across the sky and left these footprints in the sky.

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=WkTS0jvtPig

Another part of the plan implemented...
In a nutshell. A fake alien attack to unite us against a common enemy and is meant as a pretext for the NWO to enter. Stages:
1. Grouping the world into two camps, East and West, and keeping people afraid of a global conflict involving atomic bombs
2. Keeping people in fear of the threat from terrorist fanatics
3. Drawing people's attention towards space, including the threat from outer space.
4. Keeping people in fear as a result of a global epidemic
5. Creating a global crisis that will destroy the economy and keep people in material fear
6. False alien invasion
6.1 To familiarise people with the idea that we are not alone in the universe
6.2 Building up the cosmic armed forces
6.3 Information about the detection of a signal from aliens
6.4 Generating a desire among the population to arm themselves worldwide, for the time being within NATO
6.5 Aliens have detected us
6.6 Creation of tension in the face of the alleged flight of a foreign fleet
6.7 Creation of a world organisation, a World Government, to represent and defend our planet
6.8 The long flight of the alien fleet
6.9 A sham orbital battle with aliens
6.10 A simulated alien landing
6.11 We defeat the aliens, the World Government stays

Zrealizowana kolejna część planu...
W skrócie. Fałszywy atak kosmitów, który ma nas zjednoczyć w walce ze wspólnym wrogiem i ma być pretekstem do wejścia NWO. Etapy:
1. Zgrupowanie świata na dwa obozy – wschodni i zachodni i utrzymanie strachu globalnym konfliktem z udziałem bomb atomowych
2. Utrzymywanie ludzi w strachu przed zagrożeniem ze strony fanatyków terrorystycznych
3. Zwracanie uwagi ludzi w stronę kosmosu, w tym na zagrożenie ze strony kosmosu.
4. Utrzymanie ludzi w strachu w wyniku globalnej epidemii
5. Wywołanie globalnego kryzysu, który zniszczy ekonomię i będzie utrzymywał ludzi w strachu materialnym
6. Fałszywa inwazja kosmitów
6.1 Oswajanie ludzi z myślą, że nie jesteśmy sami we wszechświecie
6.2 Budowanie kosmicznych sił zbrojnych
6.3 Informacja o wykryciu sygnału od obcych
6.4 Wykreowanie chęci wśród społeczeństw na ogólnoświatowe zbrojenie się, na razie w ramach NATO
6.5 Kosmici wykryli nas
6.6 Budowanie napięcia wobec rzekomego lotu obcej floty
6.7 Utworzenie organizacji światowej, Rządu Światowego w celu reprezentowania i obrony naszej planety
6.8 Długi lot obcej floty
6.9 Pozorowana bitwa orbitalna z kosmitami
6.10 Pozorowany desant obcych
6.11 Pokonujemy obcych, Rząd Światowy zostaje

Dr. Carol Rosin - Wernher von Braun - False alien invasion, psychotronic weapon 2013 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/vtq07haipYOB/

Ronald Reagan "if we were facing an alien threat from outside this world" 21.09.1987 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/z52m8G0nO1f4/

Nadchodzi Fałszywa Inwazja Kosmitów Jako Pretekst do Nowego Porządku Świata - Plociuch UFO Strefa 51 PL:
https://www.youtube.com/watch?v=AOAIbZYAN0w

Pope Francis disappeared - project projekt Blue Beam twardy hard hologram 2020:
https://www.bitchute.com/video/yqjT18fxgG32/

W weekend w Stanach Zjednoczonych doszło do 13 masowych strzelanin

One of the illuminati's 1969 targets - Control of gun possession.
Jeden z celów illuminatów z 1969 roku - Kontrola posiadania broni.

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=6xd_eCYvIhw

The New Order of Barbarians. Tape 1. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/cB0hN12SvA9Z/

The New Order of Barbarians. Tape 2. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/TYGmocUBus3b/

The New Order of Barbarians. Tape 3. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/dZBvWoMrsOJe/

The New Order of Barbarians. Taśma 1. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/jvHzF3yySC1X/

The New Order of Barbarians. Taśma 2. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/6hbPeY4WSWYn/

The New Order of Barbarians. Taśma 3. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/qYJ39fEXtcUt/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=_IMZ-wDLfFc
Krzysiek, bardzo dobry materiał! ;)

Interview with a former KGB agent Jurij Bezmienow - Psychological warfare 1985 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/EsPlCOJKUMIC/

The New Order of Barbarians. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/cB0hN12SvA9Z/
https://www.bitchute.com/video/TYGmocUBus3b/
https://www.bitchute.com/video/dZBvWoMrsOJe/

The New Order of Barbarians. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/jvHzF3yySC1X/
https://www.bitchute.com/video/6hbPeY4WSWYn/
https://www.bitchute.com/video/qYJ39fEXtcUt/

Facebook, Google, Twitter - Collaboration, content control, censorship, tracking 11.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/SPcAf0E7iWGC/

Marian Turski - Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 27.01.2020 PL:
https://www.bitchute.com/video/BbRY8iqkP2Mr/

Marian Turski - Celebrations of the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz 27.01.2020 ENG:
https://www.bitchute.com/video/Q4riLZ3SB9G6/

Reklama wywiadu Pani Stankiewicz z ministrem Naimskim 09.2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/Q6qRtLhpUR6Y/

Promotional Video - World Economic Forum Davos - Światowe Forum Ekonomiczne Davos 2020:
https://www.bitchute.com/video/x4JI54ZlzEdX/

Facebook Whistleblower Frances Haugen testifies before Senate Commerce Committee 05.10.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/Qq8OdzGCUOtJ/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=gaKDcAAEdo0

Interview with a former KGB agent Jurij Bezmienow - Psychological warfare 1985 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/EsPlCOJKUMIC/

The New Order of Barbarians. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/cB0hN12SvA9Z/
https://www.bitchute.com/video/TYGmocUBus3b/
https://www.bitchute.com/video/dZBvWoMrsOJe/

The New Order of Barbarians. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/jvHzF3yySC1X/
https://www.bitchute.com/video/6hbPeY4WSWYn/
https://www.bitchute.com/video/qYJ39fEXtcUt/

Facebook, Google, Twitter - Collaboration, content control, censorship, tracking 11.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/SPcAf0E7iWGC/

Marian Turski - Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 27.01.2020 PL:
https://www.bitchute.com/video/BbRY8iqkP2Mr/

Marian Turski - Celebrations of the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz 27.01.2020 ENG:
https://www.bitchute.com/video/Q4riLZ3SB9G6/

Reklama wywiadu Pani Stankiewicz z ministrem Naimskim 09.2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/Q6qRtLhpUR6Y/

Promotional Video - World Economic Forum Davos - Światowe Forum Ekonomiczne Davos 2020:
https://www.bitchute.com/video/x4JI54ZlzEdX/

Facebook Whistleblower Frances Haugen testifies before Senate Commerce Committee 05.10.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/Qq8OdzGCUOtJ/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=Sd4P2vESZG8

Joe Biden "New World Order" 21.03.2022 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ksZbqk24Fs8G/

Joe Biden & children:
https://www.bitchute.com/video/9y8YdnPUPWIi/

Joe Biden - Something strange on the wrist 10.2020:
https://www.bitchute.com/video/EcXjWTqrBlYi/

Biden "...when I came to USA Senate 120 years ago.":
https://www.bitchute.com/video/TCHunNHzcCdP/

Biden Obama assasineded zamordowany:
https://www.bitchute.com/video/i1ixi3lAAMWO/

Summit London 2009 - Press Conference Gordon Brown - "New World Order" ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/BTQkPg3DSknl/

"Nowy Porządek Świata" = "New World Order" - Mateusz Morawiecki 04.06.2020 PL:
https://www.bitchute.com/video/sMYuSTbgCJRT/

President George H.W. Bush 2x "New World Order" 16.01.1991 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/yaw58Zk0jfsg/

President George H.W. Bush 3x "New World Order" 06.03.1991 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/oAXFeDZQw2yS/

Interview with George Soros 2x "New World Order" 2014 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/uirycPd0QCaw/

Australia, 10NewsFirst "Today is the first full day of the New World Order" 10.07.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/fgin7THErxMj/

Australian Health Minister - Brad Hazzard "New World Order" 10.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/KgYe6VOvwTwa/

Australian Health Minister - Brad Hazzard "New World Order" 15.07.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/VuGKH5ZUPTqS/

Australia - Dr Kerry Chant "New World Order" 09.09.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/ObB6Wxe9Fw2E/

W bardzo dużym skrócie / In a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała = złe rasy kosmiczne
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal = evil space races

He also talks about homosexual writing being part of the illuminati's 1969 plan:
The New Order of Barbarians. The illuminati plan from 1969 ENG + text ENG:
https://www.bitchute.com/video/cB0hN12SvA9Z/
https://www.bitchute.com/video/TYGmocUBus3b/
https://www.bitchute.com/video/dZBvWoMrsOJe/

Mówi też o homoseksualiśmie, który częścią planu illuminatów z 1969 roku:
The New Order of Barbarians. Plan illuminatów z 1969 roku ENG + tekst PL:
https://www.bitchute.com/video/jvHzF3yySC1X/
https://www.bitchute.com/video/6hbPeY4WSWYn/
https://www.bitchute.com/video/qYJ39fEXtcUt/

Wychodzi na to, że wchodzimy w ogólnoświatowy finał.
It appears that we are entering a worldwide finale.

Sources: / Źródła:
https://www.tiktok.com/@niemazartow1/video/7105870213362568454?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://niemazartow.eu/do-czego-zmierza-sytuacja-w-kraju-film
https://www.youtube.com/watch?v=rBgEeKShaLc

Scenariusz dla Polski:
Conspiracy theory about Poland / Teoria spiskowa odnośnie Polski 17.10.2021 / 08.11.2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/O6vixrs2wePP/

Do Polski wśród prawdziwych uchodźców przybyli również ludzie o zupełnie innych narodowościach. Między nimi są też pewnie agenci, najemnicy, którzy będą podsycać konflikt. Ich zadaniem będzie destabilizacja Polski. Będzie dochodziło do prowokacji. Już doszło u nas do jednego takiego wydarzenia. Będą prowokacje zarówno ze strony „Polaków” jak i „Ukraińców”, jednak będą to akcje pod fałszywą flagą. Ma do doprowadzić do ogólnych rozrób w Polsce. Będziemy zajęci sobą a nie wydarzeniami zachodzącymi wokół nas. Nie możemy dać się podzielić. Musimy się zjednoczyć. Naszym wspólnym wrogiem jest NWO, a nie drugi człowiek! Jeśli już dojdzie do takich sytuacji starajcie się nie ponosić emocjom, starajcie się o dialog, może wytłumaczyć co się dzieje, że ich NWO również w końcu dopadnie.

Scenariusz dla USA: / Scenario for the USA:
W USA trwa aktualnie walka o prawo do posiadania broni. Amerykanie nie mogą tego przegrać!
There is an ongoing battle in the US over the right to own guns. Americans cannot lose this!
https://czasprzebudzenia.wordpress.com/wychowanka-illuminati-opisuje-organizacje/

Scenariusz dla Chin, USA, Izraela: / Scenario for China, USA, Israel:
I dla państw zachodnich – uważajcie na islamistów, podobno czekają w gotowości:
And for Western countries - watch out for Islamists, they are said to be waiting at the ready:
https://globalna.info/2020/06/14/albet-pike-ksiaze-masonerii-i-jego-plan-3-wojen-swiatowych/

Podejrzewam, że to ruszy nagle wszystko razem. Gdy zacznie się dziać z Izraelem.
I suspect this will move suddenly all together. When it starts happening to Israel.

Scenariusz dla Rosji i Ukrainy: / Scenario for Russia and Ukraine:
https://www.bitchute.com/video/1kp2DDZtj7Ci/

Australia, Kanada, Chiny, Rosja, Izrael i jeszcze kilka innych państw są już właściwie przejęte przez NWO.
Australia, Canada, China, Russia, Israel and a few more countries are already virtually taken over by the NWO.
Australia - New World Order - Nowy Porządek Świata - S.O.S. 11.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/9zmkPVcPNt0s/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=a5rxIZOnkOs

The Simpsons - Thank God it's Doomsday S16E19 (2005) - very symbolic episode:
https://www.bitchute.com/video/XHL0jaonuowG/

Covid lockdown - mix, Simpsons ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/e1rylpneyIyo/

Dr Carol Rosin - Wernher von Braun - Fałszywa inwazja obcych, broń psychotroniczna

Wernher von Braun:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun

Carol Rosin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Rosin

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4
https://siriusdisclosure.com/

Ronald Reagan "if we were facing an alien threat from outside this world" 21.09.1987 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/z52m8G0nO1f4/

Pope Francis disappeared - project projekt Blue Beam twardy hard hologram 2020:
https://www.bitchute.com/video/yqjT18fxgG32/

Nadchodzi Fałszywa Inwazja Kosmitów Jako Pretekst do Nowego Porządku Świata - Plociuch UFO Strefa 51 PL:
https://www.youtube.com/watch?v=AOAIbZYAN0w

Paranormal source, clairvoyant, jasnowidz -5G and something else i coś jeszcze, PL + description ENG:
https://www.bitchute.com/video/7siDQgapLx48/

In a nutshell. A fake alien attack to unite us against a common enemy and is meant as a pretext for the NWO to enter. Stages:
1. Grouping the world into two camps, East and West, and keeping people afraid of a global conflict involving atomic bombs
2. Keeping people in fear of the threat from terrorist fanatics
3. Drawing people's attention towards space, including the threat from outer space.
4. Keeping people in fear as a result of a global epidemic
5. Creating a global crisis that will destroy the economy and keep people in material fear
6. False alien invasion
6.1 To familiarise people with the idea that we are not alone in the universe
6.2 Building up the cosmic armed forces
6.3 Information about the detection of a signal from aliens
6.4 Generating a desire among the population to arm themselves worldwide, for the time being within NATO
6.5 Aliens have detected us
6.6 Creation of tension in the face of the alleged flight of a foreign fleet
6.7 Creation of a world organisation, a World Government, to represent and defend our planet
6.8 The long flight of the alien fleet
6.9 A sham orbital battle with aliens
6.10 A simulated alien landing
6.11 We defeat the aliens, the World Government stays

W skrócie. Fałszywy atak kosmitów, który ma nas zjednoczyć w walce ze wspólnym wrogiem i ma być pretekstem do wejścia NWO. Etapy:
1. Zgrupowanie świata na dwa obozy – wschodni i zachodni i utrzymanie strachu globalnym konfliktem z udziałem bomb atomowych
2. Utrzymywanie ludzi w strachu przed zagrożeniem ze strony fanatyków terrorystycznych
3. Zwracanie uwagi ludzi w stronę kosmosu, w tym na zagrożenie ze strony kosmosu.
4. Utrzymanie ludzi w strachu w wyniku globalnej epidemii
5. Wywołanie globalnego kryzysu, który zniszczy ekonomię i będzie utrzymywał ludzi w strachu materialnym
6. Fałszywa inwazja kosmitów
6.1 Oswajanie ludzi z myślą, że nie jesteśmy sami we wszechświecie
6.2 Budowanie kosmicznych sił zbrojnych
6.3 Informacja o wykryciu sygnału od obcych
6.4 Wykreowanie chęci wśród społeczeństw na ogólnoświatowe zbrojenie się, na razie w ramach NATO
6.5 Kosmici wykryli nas
6.6 Budowanie napięcia wobec rzekomego lotu obcej floty
6.7 Utworzenie organizacji światowej, Rządu Światowego w celu reprezentowania i obrony naszej planety
6.8 Długi lot obcej floty
6.9 Pozorowana bitwa orbitalna z kosmitami
6.10 Pozorowany desant obcych
6.11 Pokonujemy obcych, Rząd Światowy zostaje

Były sekretarz stanu Henry Kissinger sugeruje, by Ukraina oddała terytorium Rosji

Henry Kissinger - pochodzenia żydowskiego / of Jewish origin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger

Project Heavenly Jerusalem - Projekt Niebiańska Jerozolima 12.2018 PL/ENG:
https://www.bitchute.com/video/1kp2DDZtj7Ci/

Adar Blumenstein - Wojna na Ukrainie, energia, prezydenci, Niebiańska Jerozolima 25.03.2022 PL/ENG:
https://www.bitchute.com/video/s4ePaba8toBt/

Adar Blumenstein - Wojna na Ukrainie, syjoniści, świat, GMO, Polska, imigranci 31.03.2022 PL/ENG:
https://www.bitchute.com/video/tm9VM3VkIcMA/

Volodymyr Zelenskyy 04.2019 & 05.2019 - symbol satanists, NWO, New World Order, illuminati, masons:
https://www.bitchute.com/video/5jmahzJ50ILp/

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=WOZw0zGFvzI

Źródło: / Source:
https://www.youtube.com/watch?v=hR_kxA6yR_0

Covid lockdown - stan polskiego systemu opieki zdrowotnej 04.2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/j2ciaTl4Rf9a/

Covid, lockdown - How make money on pandemic / jak zarabiać na pandemii ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/Ryc61ePTill8/

covid, lockdown - szpital w Polsce / polish hospital 11.2020 PL:
https://www.bitchute.com/video/67QEeNdeJ0d6/

05.2021 Poland Drawsko Pomorskie człowiek dusi się. The man is suffocating - lockdown:
https://www.bitchute.com/video/pEr5NLLLB0I6/

lockdown, covid - Sweden - film from 01.10.2020:
https://www.bitchute.com/video/EijMCP0ibl62/

Covid lockdown - stan polskiego systemu opieki zdrowotnej 02.2021 PL:
https://www.bitchute.com/video/r8e2ej5GErrJ/

Koszty aplikacji ProteGO Safe, statystyki covidowe 01.2022 PL:
https://www.bitchute.com/video/DB8F4tiV2bTF/

Covid, lockdown - mask cabaret - maseczkowy kabaret. USA 07.2021:
https://www.bitchute.com/video/vGsQ6lhG0X5Z/

Hanukkah candles lighting ceremony at the Presidential Palace
Andrzej Duda President of Poland

Źródło: / Source:
https://www.youtube.com/watch?v=tqMC-aYgGQI

Plan dla Polski - Plan for Poland 2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/PfbKaUErR6fn/

21.04.2021 Żydzi Lotnisko Chopina Okęcie Warszawa / Jews Warsaw Chopin Airport Poland:
https://www.bitchute.com/video/i3KGCViyBfMC/

21.04.2021 Żydzi Lotnisko Chopina Okęcie Warszawa / Jews Warsaw Chopin Airport:
https://www.bitchute.com/video/4cnfQnc1Odru/

The bankruptcy of states has begun. Basic Income and the Great Financial Reset are coming.
Zaczęło się bankrutowanie państw. Zbliża się dochód podstawowy i Wielki Reset Finansów.

Source: / Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=yJSsq2fW5ZE

Nowy upadły kraj na mapie świata. Dramatyczna sytuacja na Sri Lance:
A new failed country on the world map. The dramatic situation in Sri Lanka:
https://www.money.pl/gospodarka/nowy-upadly-kraj-na-mapie-swiata-dramatyczna-sytuacja-na-sri-lance-6769735037688736a.html

Sri Lanka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka

Advertising on German TV - what to do in the event of an energy lockdown 10.2021:
https://www.bitchute.com/video/9pijUAMGAeFC/

Advertising on Austrian TV - blackout, energy lockdown - lockdown energetyczny 10.2021 DE/ENG:
https://www.bitchute.com/video/KUuc5mdrHggP/

The inability to pay down the national debt could lead to a Great Finance Reset, which has already been pushed for some time.
Deprivation of all property, including national territory. All for rent.

Brak możliwości spłacania długu publicznego może doprowadzić do Wielkiego Resetu Finansów, który już jest forsowany od jakiegoś czasu.
Pozbawienie wszelkiej własności, łącznie z terytorium państwa. Wszystko na wynajem.

Promotional Video - World Economic Forum Davos - Światowe Forum Ekonomiczne Davos 2020:
https://www.bitchute.com/video/x4JI54ZlzEdX/

World Economic Forum Davos 2020 - Interview Klaus Schwab "Great Reset" 07.2020 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/nD9ShdWEU4dk/

World Economic Forum Davos 2020 - Klaus Schwab - Great Reset, cyber pandemic lockdown 06.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/tcUvTbGZJiFN/

World Economic Forum Davos 2020 - The Great Reset 06.2020:
https://www.bitchute.com/video/lLxBpKVjHhg4/

Klaus Schwab - Coordinated hacking attack, cyber lockdown 06.2021 ENG/PL:
https://www.bitchute.com/video/fB39M4RwgspT/

SHOW MORE

Created 1 year, 2 months ago.

406 videos

Category None