NorwNews

NorwNews

NorwNews

subscribers

Det gode objektive NRK hatet mot Trump og Kristne

French Marine Le Pen om Migrasjonspakten's mål: Parallelle samfunn og Plyndring av Nasjonal staten. Altså splitt og hersk basert på økonomiske formål.

i hele 47 år har Storting og regjering trenert den store "NEI TIL EU" folkevavstemningen fra 1972 og 1984. Nå er globalist kjeltringenes korrupte styreform også bevist gjennom hele den Norske Juridiske ekspertisen.

https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1690505044319938/

Norges Grunnlov sier bl.a.:

"§ 1.

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

§ 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 82.

Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer.

§ 83.

Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner.

§ 89.

I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven."

*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*

Vil DU hjelpe oss i kampen mot dagens "system"? Skriv ut lista, skriv under (uforpliktende underskrift) og gjerne få med flere! Send inn til adressa på lista!

HER er hva vi kjemper FOR!: Norges Grunnlov skal ha sin fulle verdi og funksjon til beste for innbyggerne og landet vårt!

#Folkebevegelsen ønsker alle en riktig god fortsettelse av helgen med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)

SHOW MORE

Created 1 month, 2 weeks ago.

3 videos

CategoryOther