MÄN KAN FÖDA BARN

First published at 06:01 UTC on October 24th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-rapport #30 tar jag upp följande ämnen:

Elsa Widding hade sitt debutanförande i plenissalen, klimatvänster gråter som aldrig förr.

Tidöavtalet verkar lovande: striktare flyktingpolitik, fokus på kärnkraft och förslag om utredning gällande …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over