Dr Tim Ball intervjuas ang. klimatbluffen

First published at 19:29 UTC on September 18th, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Dr. Tim Ball, författare till Humans Caused Global Warming, undersöker bluffen om klimatförändringarna och förklarar hur ett överlagt, orkestrerat bedrägeri lurade en majoritet, inklusive de flesta forskare.

Dr. Tim Ball, author of Humans Caused ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over