Het OMT ontspoord | James Roolvink met Jan Huurman, bedenker van het OMT

First published at 12:05 UTC on February 28th, 2021.

Het OMT ontspoord

Het OMT is opgezet om een epidemie-uitbraak te onderzoeken – en daarover snel een advies uit te brengen aan de regering, op het moment dat er nog veel onduidelijk is. Niet om als een permanente schaduwregering te fungeren, zoals …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over