Bilderberglane Jüri Ratas ilmestab, et koroonakriis on riikideüleste organisatsioonide suurprojekt

First published at 11:26 UTC on July 24th, 2020.

Koroonakriisi juhitakse põhiseaduste üleste organisatsioonide ÜRO, WHO poliitilise agenda ja massimeedia manipulatsioonide kaudu. Eesmärk on viia ellu ÜRO Agenda 2030 tegevuskava ehk käivitada suur lähtestamine, millega lõhutakse maha majandus, raha…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over