Posible bang ang mga magagandang vibes ay plastic minsan?

First published at 06:12 UTC on August 22nd, 2019.

Social-Live

Social-Live

subscribers

Posible bang ang mga magagandang vibes ay plastic minsan? Bago ang ating Ama sa langit lamang ang katotohanan ay tatayo. Ang plastik ay isang tunay na paraan ng pamumuhay para sa bilyun-bilyong tao. Sumali ngayon at maging ang pagkakaiba https://s...

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+