BKP: Expanze vědy je dnes cestou k sebezničení lidstva