Försvarsmaktens server användes för cyberattack

First published at 21:40 UTC on December 1st, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Torbjörn Sassersson (Newsvoice). Fem tongivande personer inom alternativmedia möttes för att diskutera alternativmedias situation och dess framtid. 28 november 2019
Källa:Paneldebatt om alternativmedia - https://youtu.be/yyoWdD8lr1g
https://newsvoic...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over