Reportage om den skamliga behandlingen av de gamla

First published at 01:25 UTC on November 9th, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

100 åldringar tvingas lämna sina lägenheter på Fristads Serviceboende i Bromsten, västra Stockholm
Här får man se empatilösa politiker som röstar för förslag om nedläggning av ålderdomshem trots att det inte finns något dokumenterar underlag med sä...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over