pegazka z zastrzykiem

First published at 00:41 UTC on January 5th, 2021.

na końcu kolejki
poza kolejnością
zjadły nierząd bajerki
z POPiS-u godnością
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over