Da gjenstår det bare å slutte å ljuge...

First published at 16:06 UTC on January 20th, 2022.

En treffende liten trall... Utrolig at vi har en statsminister som har demonstrert til fulle at han er i stand til å ljuge og ljuge.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over