Kartlegging av 5G-stråling i Trondheim

First published at 13:07 UTC on March 6th, 2020.

Kiri_Rainha

Kiri Rainha

subscribers

Hentet fra Alternativmedia.no. Cato og en repporter labber rundt i Trondheim for å kartlegge stråling fra 5G-enheter.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over