B98. KLEUREN in de Bijbel

First published at 18:12 UTC on January 9th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/26/kleuren-in-de-bijbel/

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
Jesaja 1:18b HSV

Wist je dat God ook spreekt …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over