Na prahu zmien 110

First published at 22:11 UTC on January 19th, 2021.

20:30 - 22:30 (18.01.2021)

Miroslav Belica – bývalý diplomat, autor literatury faktu

Miroslav Belica si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o nedávných událostech …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over