Eucharystia

First published at 00:50 UTC on June 6th, 2018.

Pielesz

Pielesz

subscribers

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía = 'dziękczynienie') lub Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Msza św., Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara, Ciało Chrystusa, Krew Chrystusa – liturgiczna celebracja Ostatniej W...

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over