Na prahu zmien 97

First published at 16:38 UTC on October 13th, 2020.

20:30 - 22:30 (12.10.2020)

Pavel Valtr – urbanista, krajinář a ekolog.
Pavel Valtr si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o urbanismu, architektuře, botanice a ekologi…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over