Ο "ορθός" τρόπος να έχεις γυναίκες; LMAO

First published at 09:48 UTC on July 21st, 2019.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Εκ των γυναικών όλλυται κόσμος άπας.

- Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

MGTOW vs PUA: https://www.youtube.com/watch?v=bI5WIr1OSJ0

DISCORD: https://discord.gg/pCQjWPS
TWITTER: https://twitter.com/EMgtow?lang=el
BITCHUTE: https://w...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over